ART ECON Praha
Gymnázium

Připrav se na budoucnost podle svých představ.

Vyhlašujeme 2. kolo
přijímacího řízení
Více informací zde

Mgr. Petr Procházka – ředitel školy

Jakub Prachař

Dominik Tautz – důraz na cizí jazyky

Gymnázium ART ECON je založeno na pevných základech více než třicetiletých zkušeností našich středních škol v Praze a v Prostějově.

Díky jedinečnému zázemí a zkušenostem dokážeme poskytnout studentům kvalitní vzdělání a směr, který jim otevře dveře ke studiu na vysoké škole. Jsme školou, která klade důraz na akademickou excelenci, přátelské a nediskriminační prostředí a zvláštní podporu pro nadané sportovce a další talentované studenty.

Proč studovat na
gymnáziu ART ECON?

Proč bys měl zvážit studium právě u nás?

Přátelská atmosféra a nediskriminační prostředí: Naši pedagogové mají různé zkušenosti a dovednosti, ale všichni sdílejí stejnou vášeň pro výuku. Náš tým tvoří mladí inovátoři, kteří přinášejí svěží nápady a moderní přístupy, stejně jako zkušení učitelé, kteří předávají své bohaté zkušenosti a hluboké znalosti. Známe se jmény a dbáme na vzájemný respekt. Studenti mají možnost účastnit se různých projektů a aktivit, které podporují jejich kreativní myšlení a umožňují jim rozvíjet svou kreativitu, samostatnost a seberealizaci i mimo školní lavice.

Dobré zázemí: Naše škola je snadno dostupná, máme nově vybavené učebny a moderní studijní prostředí. Přímo v budově se nachází kantýna i kavárna. Kromě učeben u nás najdeš i kouty pro odpočinek, kde se budeš cítit jako doma.

Malé pracovní skupiny a individuální přístup: Věříme v individuální přístup k vzdělávání a proto pracujeme s malými pracovními skupinami. To umožňuje našim učitelům poskytovat osobnější podporu a věnovat se potřebám každého studenta, což vede k efektivnějšímu učení a lepším výsledkům.

Široký záběr: Naše gymnázium nabízí široký záběr předmětů, které rozvíjejí znalosti získané na základní škole. Kromě povinných předmětů nabízíme zajímavé volitelné předměty z oborů ekonomie, managementu, grafického designu či digitální fotografie. Samozřejmě také studium dalších jazyků. Kromě povinné angličtiny si můžeš vybrat němčinu, francouzštinu nebo španělštinu, které využiješ i během studia při zahraničních pobytech a workshopech.

Zvláštní podpora pro vrcholové sportovce: Naše škola je hrdá na svou zvláštní podporu pro vrcholové sportovce. Bez ohledu na to, zda se studenti věnují sportu jako koníčku nebo mají ambice stát se profesionálními sportovci, naše škola je připravena poskytnout jim flexibilní rozvrhy, individuální podporu a další prostředky, aby mohli skloubit svůj sportovní a akademický život.

Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy: Jsme zapojeni do univerzitní sítě a můžeme využívat zdroje, know-how a akademické standardy univerzity. To znamená, že studenti obdrží kvalitní vzdělání podle nejvyšších akademických standardů. Studenti fakultní školy mají přístup k široké škále univerzitních zdrojů, včetně knihoven, vědeckých pracovišť, kulturních a sportovních aktivit a mezinárodních výměnných programů. Toto jim poskytuje bohaté studentské zážitky a rozšiřuje jejich akademické a osobní obzory.

Jaké máme vize

  • Klademe si za cíl vytvářet nezávislé a kritické myslitele, kteří budou schopni přinést inovace do jakéhokoli odvětví, které si zvolí.
  • Chceme, aby naši studenti byli připraveni na výzvy současného světa a měli schopnost tvořit, analyzovat a prosazovat své myšlenky.

Termín “gymnázium” pochází z řeckého slova “gymnasion“, což bylo místo, kde se starověcí Řekové setkávali k vzdělání a tělesnému cvičení.

A u nás na ART ECON chceme, aby toto spojení bylo naplněno.

  • Naše pedagogické metody jsou založeny na podpoře individuálního růstu a rozvoje ve všech oblastech.
  • Propagujeme nové směry ve výuce.
  • Zakládáme si na všestranném rozvoji studentů, a zvlášť podporujeme vrcholové sportovce a další talenty.
Jakub Prachař

Zodpovíme všechny vaše dotazy

Informace k přijímacímu řízení naleznete na stránce Přijímací řízení.

Přijďte se k nám podívat

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří.
Můžete nás navštívit na dvou místech:

Gymnázium sídlí v Praze 4 na Roztylech. Zde najdete aktuální informace ke dnům otevřených dveří

můžete samozřejmě navštívit i Den otevřených dveří našich spolužáků z uměleckých oborů, kteří sídlí v Praze 8 na Rokosce.

Budete-li chtít, můžete si sjednat návštěvu přímo u vedení školy.
Zatelefonujte nebo nám napište na sekretariát sekretariat@artecon.cz