Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Přijímací řízení

Na ART ECONu víme, že přechod ze základní na střední školu je pro většinu dětí a jejich rodiče spojen s nejistotou a řadou otázek.

Pro všechny je to první velký krok v nastavení profesního života, rozhodnutí, které může dítě nasměrovat na celý život. A samozřejmě je důležité, aby to bylo rozhodnutí správné.

Zvládnout přijímací řízení neznamená  zvládnout jen jeden test

Přijímací řízení na střední školy se letos změnilo novelou školského zákona, která byla podepsána na konci loňského roku s účinností od 1. 1. 2024.

Hlavní novinky od 2024:

  1. možnost přihlásit se až na 2 školy (nebo obory) s talentovou přijímací zkouškou a až na 3 školy (nebo obory) s jednotnou přijímací zkouškou (CERMAT). Celkem je tedy možné se přihlásit až na 5 oborů (škol).
  2. POZOR! Pořadí škol uvedených na přihlášce je závazné, preferovaný obor nebo školu je potřeba uvést jako první. Systém bude uchazeče rozřazovat automaticky podle zvolených kritérií.
  3. elektronické podávání přihlášek v termínu 1. – 20. února 2024 přes nový Digitální přihlašovací systém DIPSY.

Na SŠ ART ECON záleží na tom, jestli se hlásíte na umělecký nebo ekonomický obor, protože každý probíhá v jiném režimu.
Přehledné porovnání obou naleznete na následujícím grafu:

Přijímací řízení ART

30. 11.

Odevzdat vyplněnou přihlášku

Pro obory s talentovou zkouškou se odevzdávají maximálně dvě přihlášky.
Nezapomenout na potvrzení od lékaře a potvrzení prospěchu.

11.1. a 12.1.

Talentové zkoušky

Využít přípravné kurzy na talentovky.
Donést portfolio vlastních prací podle zadání školy.

19. 1.

Vyhlášení výsledků talentových zkoušek – web

Sledovat web školy.
Škola má povinnost informovat písemně pouze nepřijaté uchazeče.

1. - 20. 2.

Odevzdat finální přihlášku

Můžete odevzdat přihlášku až na 5 oborů / škol.
Více informací viz Přijímací řízení ART.

15. 5.

Zveřejnění přijatých uchazečů

Na základě informací z CERMATu
Potom může být vyhlášeno 2. kolo přijímaček.

do 31. 8.

Podepsat smlouvu se školou

Podepsat smlouvu se školou.
Uhradit školné.

Přijímací řízení Gymnázium / ECON

1. - 20. 2.

Odevzdat přihlášku

Přihlášky se nově podávají elektronicky v systém dipsy.cz
Více informací viz Přijímací řízení ECON

12.4. a 15.4.

Jednotná přijímací zkouška

Jedná se o test z českého jazyka a test z matematiky.
Vyhlašuje a hodnotí CERMAT.

8.4. a 12.4.

Školní přijímací zkouška ECON

Jedná se o krátký školní online test.
Vzorový test na stránce přijímací řízení ECON

9.4. a 15.4.

Školní přijímací zkouška Gymnázium

Jedná se o krátký školní online test.
Vzorový test na stránce přijímací řízení Gymnázium

15. 5.

Zveřejnění přijatých uchazečů

Na základě informací z CERMATu
Potom může být vyhlášeno 2. kolo přijímaček.

do 31. 8.

Podepsat smlouvu se školou

Podepsat smlouvu se školou.
Uhradit školné.

Informace k průběhu přijímacího řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Podrobné informace přijímacího řízení pro jednotlivé směry

Přípravné kurzy

“Sebevětší nadání nestačí, není-li spojeno s usilovnou dřinou.” …. Michelangelo

Talentové zkoušky jsou nejen zkouškou talentu, ale také prezentací tvé dosavadní práce a rozhovorem o tvých představách a cílech. Během talentovek budeš muset zvládnout několik úkolů podle toho, na jaký konkrétní obor se hlásíš.

Přejeme vám, abyste je zvládli na maximální počet bodů, a proto jsme připravili přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Budete si moci vyzkoušet

  • Jak probíhají kurzy?
  • Kolik stojí kurzy?
  • Souvisí tyto kurzy s přijetím (např. započítávají se nějaké body???)
  • Jsou jednoho typu nebo podle oborů?
  • Jsou přístupné komukoliv nebo jenom uchazečům na AE?