Přijímací řízení

Na ART ECONu víme, že přechod ze základní na střední školu je pro většinu dětí a jejich rodiče spojen s nejistotou a řadou otázek.

Pro všechny je to první velký krok v nastavení profesního života, rozhodnutí, které může dítě nasměrovat na celý život. A samozřejmě je důležité, aby to bylo rozhodnutí správné.

Zvládnout přijímací řízení neznamená  zvládnout jen jeden test

Je to poměrně komplexní proces, k němuž jsme vám připravili detailní přehled.

Na SŠ ART ECON záleží na tom, jestli se hlásíte na umělecký nebo ekonomický obor, protože každý probíhá v jiném režimu.
Přehledné porovnání obou naleznete na následujícím grafu:

Přijímací řízení ART

30.11.

Odevzdat vyplněnou přihlášku

Pro první kolo se odevzdávají maximálně dvě přihlášky.
Nezapomenout na potvrzení od lékaře a potvrzení prospěchu.

10.1. a 11.1.

Talentové zkoušky

Využít přípravné kurzy na talentovky.
Zpracovat domácí práce dle zadání školky.

7.2.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – web

Sledovat web školy.
Škola má povinnost informovat písemně pouze nepřijaté uchazeče.

do 21.2.

Odevzdat zápisový lístek

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení
Potvrdit zájem o studium.

do 21.2.

Podepsat smlouvu se školou

Podepsat smlouvu se školou.
Uhradit školné.

Přijímací řízení ECON

1.3.

Odevzdat vyplněnou přihlášku

Pro první kolo se odevzdávají maximálně dvě přihlášky.
Nezapomenout na potvrzení od lékaře u oborů, kde je vyžadováno a potvrzení prospěchu.

13.4. a 14.4.

Jednotná přijímací zkouška

Jedná se o test z českého jazyka a test z matematiky.
Vyhlašuje a hodnotí CERMAT.

do 2.5.

Vyhlášení výsledků přijímaček – web

Sledovat web školy.
Škola má povinnost informovat písemně pouze nepřijaté uchazeče.

do 16.5.

Odevzdat zápisový lístek

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení
Potvrdit zájem o studium.

do 16.5.

Podepsat smlouvu se školou

Podepsat smlouvu se školou.
Uhradit školné.

Informace k průběhu přijímacího řízení

Obecný průběh přijímacího řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 24.9.2023

Zde již brzy vyhlásíme přijímací řízení na obory ART pro školní rok 2024/25

Přijímací řízení ART
Studijní obory s talentovou zkouškou
Přijímací řízení ECON
Studijní obory s jednotnou přijímací zkouškou

Z pohledu přijímacího řízení jsou umělecké obory výjimečné v řadě bodů.

Předně se jedná o obory, kde je základní podmínkou přijetí úspěšně vykonaná talentová zkouška. Odměnou vám bude, že naopak nemusíte skládat jednotnou přijímací zkoušku, kterou vyhlašuje CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Další zvláštností je, že přihlášky je potřeba odevzdat výrazně dřív než na školy s jednotnou přijímací zkouškou, a to do 30. listopadu. Je to proto, abyste v případě, že talentovky neuděláte, mohli ještě odevzdat přihlášku na obor bez talentové zkoušky. Nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky dostanete pozvánku s podrobnými informacemi. Ale nečekejte na pozvánku. K talentovkám budete muset přinést i nějaké domácí práce a vlastní tvorbu, což je potřeba připravit dopředu. Co to konkrétně bude, zjistíte opět v detailu studijních oborů.

Vlastní termíny talentových zkoušek jsou vždy 2, konají se v lednu následujícího roku, ale konkrétní datum je potřeba si ověřit na webu, protože to každý rok může být trochu jinak. Na přihlášce musíte vyplnit termín, na který se hlásíte. Pokud byste se chtěli hlásit na dva obory, pak odevzdáte jednu přihlášku na první obor a první termín, a druhou přihlášku na druhý obor a druhý termín.

Pro uchazeče na umělecké obory vyhlašujeme pravidelné přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Detailní informace a data konání najdete v sekci Talentovky nanečisto.

Další postup je stejný jako pro ostatní maturitní obory:
Po talentových zkouškách čekáte na výsledk. Výsledky je nutné sledovat, protože škola má povinnost informovat písemně pouze nepřijaté uchazeče.

Pokud jste byli přijati, odevzdejte řediteli školy nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí zápisový lístek jako potvrzení, že do školy v září nastoupíte. Bez toho s vámi škola nebude počítat a přijme jiné uchazeče.

Pokud jste nebyli přijati, nezoufejte. Automaticky se stáváte náhradníky. Někteří, kteří se umístili před vámi, možná udělali talentové zkoušky i na jiný obor, kterému dají přednost, takže se jejich místo uvolní.

Sledujte web školy, protože se může stát, že škola vypíše ještě další kolo přijímacích zkoušek. V takovém případě postupujte stejně jako v prvním kole – přihlaste se ke zkouškám tak, že odevzdáte řediteli školy vyplněnou přihlášku na stejném tiskopise jako v 1. kole.

Veškeré termíny a organizační pokyny ke druhému kolu přijímacího řízení najdete na webu školy nebo na školském portálu krajského úřadu hlavního města Prahy.

Sportovní management má na ART ECONu velmi dobrou pozici. Je to mimo jiné proto, že naše škola podporuje aktivní sportovce, ať už studují Sportovní management nebo umělecké obory. Studium sportovního managementu patří do skupiny oborů Obchodní akademie, a proto i přijímací řízení probíhá podle tohoto rámcového vzdělávacího programu.

Základní podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, kterou vyhlašuje a vyhodnocuje CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Tato zkouška má formát papírového testu, jeden test je z češtiny, druhý z matematiky. Pro přípravu na zkoušky je dobré zkusit si udělat alespoň některé z testů z předchozích ročníků, které všechny najdete na webu CERMATu včetně výsledků.

Jednotná přijímací zkouška se vždy píše ve škole, kde chcete studovat. Abyste se jí mohli zúčastnit, musíte odevzdat vyplněnou přihlášku, na jejímž základě obdržíte pozvánku. Na přihlášce musíte vyplnit termín, na který se hlásíte. Pokud byste se chtěli hlásit na dva obory, pak odevzdáte jednu přihlášku na první obor a první termín, a druhou přihlášku na druhý obor a druhý termín. Až půjdete ke zkoušce, nezapomeňte si přinést nejen pozvánku, ale také občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek jsou stejné pro všechny školy, jsou vždy dva řádné a dva náhradní, a vyhlašuje je opět CERMAT. Zpravidla to je v dubnu, přičemž do konce dubna se pak zveřejňují výsledky. Seznam přijatých uchazečů najdete na webu školy. Výsledky je nutné sledovat, protože škola má povinnost informovat písemně pouze nepřijaté uchazeče.

Každá škola má ještě další kritéria pro přijetí. U nás v ART ECONu to je motivační pohovor. Nejsme velká škola a zakládáme si na dobrých vztazích a kultivovaném prostředí, a proto se s vámi chceme seznámit a dát vám dopředu prostor pro individuální otázky. Na pohovoru se ptáme na základní sportovní rozhled a základní ekonomické pojmy. Součástí pohovoru je i bonifikace individuálních či sportovních úspěchů. Doporučujeme tedy s sebou vzít potvrzení z klubu či reprezentace. Motivační pohovor trvá asi 15 minut.

Po zkouškách čekáte na výsledky. Sledujte aktivně náš web.

Pokud jste byli přijati, odevzdejte řediteli školy nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí zápisový lístek jako potvrzení, že do školy v září nastoupíte. Bez toho s vámi škola nebude počítat a přijme jiné uchazeče.

Pokud jste nebyli přijati, nezoufejte. Automaticky se stáváte náhradníky. Někteří, kteří se umístili před vámi, možná udělali přijímací zkoušky i na jiný obor, kterému dají přednost, takže se jejich místo uvolní.

Sledujte web školy, protože se může stát, že škola vypíše ještě další kolo přijímacích zkoušek. V takovém případě postupujte stejně jako v prvním kole – přihlaste se ke zkouškám tak, že odevzdáte řediteli školy vyplněnou přihlášku na stejném tiskopise jako v 1. kole. Veškeré termíny a organizační pokyny ke druhému kolu přijímacího řízení najdete na webu školy nebo na školském portálu krajského úřadu hlavního města Prahy.

Podrobné informace přijímacího řízení pro jednotlivé směry

Přípravné kurzy

“Sebevětší nadání nestačí, není-li spojeno s usilovnou dřinou.” …. Michelangelo

Talentové zkoušky jsou nejen zkouškou talentu, ale také prezentací tvé dosavadní práce a rozhovorem o tvých představách a cílech. Během talentovek budeš muset zvládnout několik úkolů podle toho, na jaký konkrétní obor se hlásíš.

Přejeme vám, abyste je zvládli na maximální počet bodů, a proto jsme připravili přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Budete si moci vyzkoušet

  • Jak probíhají kurzy?
  • Kolik stojí kurzy?
  • Souvisí tyto kurzy s přijetím (např. započítávají se nějaké body???)
  • Jsou jednoho typu nebo podle oborů?
  • Jsou přístupné komukoliv nebo jenom uchazečům na AE?