Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kritéria pro udělování prospěchového stipendia žákům školní rok 2023/2024

Prospěchové stipendium bude přiznáno na návrh třídního učitele a ředitele školy jednatelkou společnosti na základě splnění těchto kritérii:

I. Kategorie – 30 % z výše splátky školného

 1. Prospěch – prospěl(a) s vyznamenáním – do studijního průměru 1,0
 2. Příkladné chování bez kázeňských přestupků
 3. Docházka do školy bez neomluvené absence
 4. Omluvená absence 20 % zvyučovacích hodin v hodnotícím období. Rozhodnutím ředitele/jednatele školy lze stipendium udělit i přes vyšší absenci v případech hodných zvláštního zřetele, pokud budou kvalifikovaně odůvodněny (dlouhodobá nemoc, zranění, sportovní reprezentace apod.).
 5. Stipendium může být kdykoliv odebráno ředitelem školy na návrh třídního učitele po projednání pedagogickou radou školy z důvodu porušení školního řádu školy, výrazného poklesu studijních výsledků nebo zvýšené absence.                                                                                                                                                           
 6. Stipendium se uděluje zvlášť na každé pololetí školního roku na základě výsledků pedagogické rady za předchozí pololetí. 
 7. Stipendium se uděluje, pokud bude mít žák/žákyně splněné smluvní závazky vůči škole (uhrazené školné ve smluvní výši na dané pololetí daného školního roku).  

II. kategorie – 20 % z výše splátky školného

 1. Prospěch – prospěl(a) s vyznamenáním – do studijního průměru 1,1
 2. Příkladné chování bez kázeňských přestupků
 3. Docházka do školy bez neomluvené absence
 4. Omluvená absence 20 % z vyučovacích hodin v hodnotícím období. Rozhodnutím ředitele/jednatele školy lze stipendium udělit i přes vyšší absenci v případech hodných zvláštního zřetele, pokud budou kvalifikovaně odůvodněny (dlouhodobá nemoc, zranění, sportovní reprezentace apod.)
 5. Stipendium může být kdykoliv odebráno ředitelem školy na návrh třídního učitele po projednání pedagogickou radou školy z důvodu porušení školního řádu školy, výrazného poklesu studijních výsledků nebo zvýšené absence
 6. Stipendium se uděluje zvlášť na každé pololetí školního roku na základě výsledků pedagogické rady za předchozí pololetí. 
 7. Stipendium se uděluje, pokud bude mít žák/žákyně splněné smluvní závazky vůči škole (uhrazené školné ve smluvní výši na dané pololetí daného školního roku).   

Kritéria pro udělování prospěchových stipendií jsou platná od 1. září 2023 a budou dle této směrnice vyplacena v pěti měsíčních splátkách za příslušné pololetí školního roku 2023/24. Částka prospěchového stipendia bude zasílána bankovním převodem na č. účtu, který žák/žákyně nahlásí vedení školy. Účinnost této směrnice je od 1. září 2023.

Dokumenty