Přijímací řízení

Pro učební obory s výučním listem

2. kolo přijímacího řízení do oborů s výučním listem bylo vyhlášeno

Termín podání přihlášky:
Do 26. května 2023
Termín jednotné školní zkoušky:
Nekoná se
Termín výsledků přijímacího řízení:
Bude zveřejněno 2.6.2023
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
Bude zveřejněno od 2.6.2023

Kritéria přijímacího řízení

Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2023.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Seznam přijatých uchazečů