Přijímací řízení

Pro učební obory s výučním listem

1. kolo přijímacího řízení do oborů s výučním listem bude vyhlášeno do 31. ledna 2023.

Termín podání přihlášky:
Do 1. března 2023
Termín jednotné školní zkoušky:
Nekoná se
Termín výsledků přijímacího řízení:
Bude zveřejněno od 24.4.2023
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
Bude zveřejněno od 24.4.2023

Kritéria přijímacího řízení

Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2023.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Výsledky budou zveřejněny v daném termínu

Seznam přijatých uchazečů

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny v daném termínu