Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Školní poradenské pracoviště

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

K hlavním cílům ŠPP patří poskytování komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, posilováních pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti a poradenské služby ŠPP jsou zaměřené především na tyto oblasti:

 • konzultace s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy, kteří ŠPP vyhledají
 • vyhledávání a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • evidence zpráv z pedagogicko – psychologických poraden a z jiných vyšetření
 • krizová intervence žákům v náročných situacích
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými nebo vzdělávacími obtížemi
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • udržování spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči a mezi školou a poradenskými zařízeními
 • práce s třídním kolektivem, posilování pozitivní atmosféry školy
 • předcházení všem formám rizikového chování, zajišťování preventivních programů
 • potlačování sociálně patologických jevů
 • tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP), individuálně vzdělávacího plánu (IVP)
 • svolávání a vedení výchovných komisí
 • sledování a vyhodnocování účinnosti těchto opatření
 • metodická podpora učitelů
 • podpora motivace žáků, posilování a využívání jejich potenciálu
 • kariérové poradenství

Anonymní online schránka důvěry – oznamovací formulář

 • Cítíš, že se okolo tebe děje něco, co se ti nelíbí?
 • Stal/a jsi se svědkem nebo dokonce obětí šikany?
 • Máš potřebu něco sdělit nebo se na něco zeptat, ale bojíš se?

Netrap se a nenech to být.
Chápeme, že je to těžká situace. Využij naši online schránku důvěry a dej nám o svých obavách vědět.
Tvoje zpráva zůstane anonymní a my se budeme snažit najít řešení. Společně můžeme přispět ke zlepšení situace ve škole.

Existují dvě cesty, jak nám můžeš svůj podnět poslat.

Můžeš využít tento odkaz NNTB – klikni na obrázek:

nebo nám můžeš svůj podnět poslat prostřednictvím aplikace dostupné na Google Play a App Store.

Nevíš si rady?
Nápověda jak na to je tady – NNTB:

Personální obsazení ŠPP

MgA. Dominika Majerová – Vedoucí ŠPP
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky majerova.d@artecon.cz,
tel.: +420 775 857 974

Hlavní činnosti:

 • individuální péče o žáky,
 • řešení vztahů ve třídě,
 • osobní, rodinné, vztahové problémy.

Ing. Martina Čtvrtníčková – metodik prevence
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky ctvrtnickova.m@artecon.cz,
tel.: +420 775 707 112

Hlavní činnosti:

 • prevence a řešení rizikového chování u žáků (záškoláctví, vandalismus …),
 • intervence v rámci sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana…),
 • péče o žáky s poruchami chování,
 • tvorba preventivních programů.

Mgr. Marketa Loníčková – výchovný poradce
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky lonickova.m@artecon.cz,
tel.: 420 775 857 980

Hlavní činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, neúspěšné a sociálně,
 • znevýhodněné,
  výchovné a vzdělávací problémy žáků,
 • koordinace spolupráce s PPP,
 • kariérové poradenství (volba VŠ).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Metodické dokumenty

Užitečné odkazy

Linka bezpečí
Anonymní online schránka důvěry – oznamovací formulář
Modrá linka
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy