Stravování studentů

Možnosti stravování ve škole

Žákům nabízíme možnost odebírat obědy v rámci školního stravování v jídelně v budově školy.

  • Cena obědu pro žáky je 33,- Kč.
  • Po vyplnění a odevzdání přihlášky se žák stává strávníkem školy a platí měsíčně zálohu na obědy ve výši 900,- Kč.
  • Žák má možnost odhlásit oběd den předem do 10.00 hod v kanceláři školy tím, že odevzdá svou stravenku na následující den.
  • V případě nemoci lze obědy odhlásit telefonicky v kanceláři školy, stravenky pak musí být dodatečně v kanceláři odevzdány.
  • První den nemoci si zákonný zástupce může oběd odebrat.

Bližší informace ohledně stravování ve škole Vám poskytneme v kanceláři školy na telefonních číslech: +420 775 079 686.

Přihláška ke stravování a Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Aktuální jídelní lístek