Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Přijímací řízení.

Tady tvoje cesta začíná…

Vyhlašujeme 2. kolo
přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení GYMNÁZIUM

Z důvodu navýšené kapacity budeme ve 2. kole přijímat 25 studentů.

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou (Gymnázium)
Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 79/41/K-41 Gymnázium pro školní rok 2024/2025.

Výsledky a seznam přijatých uchazečů v 1. kole bude zveřejněn v návaznosti na informace CERMAT.
13. června zde uveřejníme i výsledky a seznam uchazečů přijatých ve 2. kole.

Termín podání přihlášky:
2. kolo: do 24. května 2024
Termín školního kola:
11. června 2024
Termín jednotné přijímací zkoušky:
2. kolo zohledňuje výsledky 1. kola
Termín výsledků přijímacího řízení:
2. kolo: 13. června 2024
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
do 15. června 2024

Kritéria přijímacího řízení

  • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z prvního kola – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí minimálně 60%
  • Výsledek testu všeobecných znalostí

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola a testu všeobecných znalostí takto:

  • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
  • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů
  • za výsledek testu všeobecných znalostí může uchazeč získat 50 bodů (25 otázek, každá za dva body)

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Vyhlášení výsledků

Seznam uchazečů přijatých v 1. kole najdete v přiložené výsledkové listině:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou také k dispozici v systému DIPSY .

 

Pokud se zajímáš o Sportovní management, přijímací řízení je velmi podobné.
Konkrétní zpřesňující informace najdeš na stránce Přijímací řízení – Sportovní management.

Pokud se zajímáš o studium některého z uměleckých oborů, tam se přijímací řízení liší, protože místo jednotné přijímací zkoušky skládají uchazeči o studium těchto oborů talentové zkoušky.
Všechny informace k přijímacímu řízení na umělecké obory ART ECON najdeš na stránce Přijímací řízení – ART.