Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Umění aranžování

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na rozvoj výtvarných technik a estetických dovedností a jejich uplatnění v široké propagační tvorbě. Prostor je dán fantazii a kreativitě při návrhu celkové propagační akce – aranžování výkladních skříní, výstav, interiérů prodejen, provozoven služeb apod.

Garant oboru

Marta Začalová, Lenka Holátková

Úvodní slovo garanta oboru

Jsi kreativní a tvořivý člověk? Baví tě kreslení, tvoření, ruční práce? Pak je tento obor právě pro tebe. Tříletý učební obor podporuje tvou fantazii, kterou přetvoříš v dekoraci v interiéru i exteriéru. Absolventi naleznou uplatnění ve výtvarných studiích, květinářství a můžete se pustit i do OSVČ v oboru aranžování.

Úroveň vzdělání
3letý obor vzdělání s výučním listem
Název školního vzdělávacího programu
Umění aranžování
Kód oboru / Název programu
66-52-H/01 Aranžér
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání
tříleté denní
Způsob ukončení a certifikace
závěrečná zkouška, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Standardní školné
6000,- / rok

Pro koho je tento obor

Obor Aranžér je tříletý učební obor určený pro všechny, kteří mají tvořivého ducha a cit pro krásu. Zaměřuje se hlavně na aranžování výkladních skříní, prodejních prostor a veletržních stánků. Pokud tě baví vytvářet ozdoby, kombinovat různé výtvarné techniky, a navíc máš smysl pro uspořádání prostoru tak, aby reprezentoval firmu nebo propagoval výrobky, je to ten správný obor pro tebe.

O čem se budeš učit

Naši aranžéři mají ve škole k dispozici bohatě vybavenou tvůrčí dílnu, kde se pod vedením zkušených učitelů naučí řadě zajímavých výtvarných technik, které umění aranžování využívá. Budeš rozvíjet svoje estetické dovednosti a osvojíš si triky designérů. Vyzkoušíš si jak tradiční, tak nové postupy pro propagaci a reklamu výrobků v praxi. Podporujeme kreativitu a pomůžeme každému, aby se mohl uplatnit jako profesionál v oboru aranžování a propagace zboží.

Kde najdeš jako absolvent oboru Umění aranžování uplatnění?

Aranžéři jsou dnes žádanými zaměstnanci obchodních center, uplatní se při aranžování prodejen, výkladních skříní i exteriéru. Jsou připraveni uplatnit se jako samostatní tvůrčí a kreativní pracovníci ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností a firmách provozujících výstavnictví a propagační činnost a také ve službách. Samozřejmě můžeš samostatně podnikat na živnostenský list a aranžovat výzdoby a dekorace k významným událostem (např. svatby, narozeniny atp.) nebo aranžovat stánky na veletrzích a prodejních výstavách. Uplatnění můžeš najít i v květinářství při aranžování netradičních kytic.

Průběh studia

Studium je tříleté s denní docházkou do školy, zakončené zkouškou s výučním listem.
Už od prvního ročníku jsou zařazeny odborné předměty jako například odborné kreslení a zbožíznalství. Později se každý seznámí také se základy ekonomiky, propagace, počítačové grafiky, ale i aplikované psychologie a dějin umění. Budeš-li chtít, můžeš navázat na učební obor nástavbovým oborem Propagace zakončeným maturitou.

Pestrý rejstřík předmětů ti umožní získat kromě teoretických znalostí i praktické zkušenosti, protože na něj navazuje řada hodin odborné výuky. 

Naše škola také pořádá řadu výtvarných soutěží, zažiješ mnoho akcí jak přímo ve škole, tak i mimo ni. Navštěvujeme zajímavé výstavy, muzea a přednášky. Všichni žáci mají možnost se prezentovat už během studia na výstavách, které pořádáme nejen v budově školy, ale také v jiných prostorách, jako jsou obchody, kavárny nebo zámky. 

Praxe

Praxe je realizována v rámci odborného výcviku. Střídá se týden teoretické výuky a týden odborného výcviku.

Vybavení školy, používané pomůcky

ART ECON má zázemí umělecké školy, které samozřejmě využívají i aranžéři. Máme k dispozici moderně vybavený fotoateliér, počítačové učebny s grafickými programy, 3D tiskárnu, plotter i tiskařský lis a výtvarné ateliéry. Třídy jsou vybaveny prezentačními tabulemi s moderním softwarem pro výuku například jazyků.

Pro aranžéry je ale hlavní pracovní dílnou jejich specializovaná učebna vybavená nejrůznějšími výtvarnými a aranžérskými potřebami a pomůckami. Vyzkoušíš si práci s elektrickou řezačkou na polysteren, tavící pistolí, nebo řezačkou stuh.

Budeš mít k dispozici spoustu materiálových doplňků, které jsou při aranžování potřeba. Samozřejmě máme i školní prezentační plochy - nástěnky a vitríny. Díky tomu ti stačí pořídit si pouze redispero, atopero na kaligrafii a kladívko na aranžování.

Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi. Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou, řadou CD a DVD.

Máme k dispozici tělocvičnu i venkovní hřiště.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní žáci jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné. Tito žáci jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. grafického, literárního, jazykového nebo výtvarného směru. Umělecky nadaní žáci mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy, jak ve škole tak mimo ni. Naši pedagogové jsou připraveni žáky odborné vést a umožnit jim se zlepšovat. Žákům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. Máme řadu úspěšných absolventů, s nimiž nadále spolupracujeme.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Umění aranžování

Základním kritériem je zájem o obor. Uchazeč by měl být kreativní, mít fantazii a tvůrčí schopnosti. Nejen pro tebe, ale i pro školu je důležité, aby tě studium a práce bavily.
Oficiální podmínky pro přijetí jsou dvě:

  • musíš mít úspěšně ukončené základní vzdělání a splněnou povinnou školní docházku,
  • podle Nařízení vlády o soustavě oborů musíš splňovat i podmínky zdravotní způsobilosti (uchazeč nesmí trpět zejména vážnými poruchami vidění, barvocitu, či motorickými poruchami funkce horních končetin).

Způsob ukončení studia

Jednotná závěrečná zkouška - výuční list.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.