Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Přijímací řízení

Pro studijní obory s talentovou zkouškou (ART)

Přijímací řízení do uměleckých oborů pro rok 2024/25

Dne 30. 9. 2023 ředitel školy vyhlásil přijímací řízení pro umělecké obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
pro školní rok 2024/2025. Jedná se o obory Fotografie v reklamní praxi, Grafika médií a Herní grafika. Podmínkou přijetí nejsou státní přijímací zkoušky, ale školní talentové zkoušky.

Na této stránce najdete další informace, zejména Kritéria přijímacího řízení, informace k talentovým zkouškách. Také si zde můžete stáhnout přihlášku na jednotlivé obory. Pro úspěšné složení talentových zkoušek vám doporučujeme přihlásit se na některý z našich přípravných kurzů.

INFORMACE OHLEDNĚ POSTUPU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024

Uchazeči mají možnost podat přihlášku do oborů bez talentové zkoušky od 1. února do 20. února 2024. Do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou.

 • Pokud uchazeč nestanoví prioritu všech svých zvolených oborů vzdělání (např. chybně podá novou přihlášku bez oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo nepodá novou přihlášku vůbec), má takový uchazeč právo stanovit správné pořadí dle priority až do 15. března 2024. Pokud uchazeč podal novou přihlášku bez oborů vzdělání s talentovými zkouškami prostřednictvím DIPSY, ředitel školy s oborem s talentovou zkouškou uvedeným první v pořadí informuje uchazeče prostřednictvím DIPSY.
 • Pokud uchazeč neučiní žádný z uvedených úkonů, ředitel školy oboru vzdělání s talentovou zkouškou uvedené na prvním místě v přihlášce podané k 30. listopadu 2023 zapíše uchazeče do DIPSY a pořadí škol zachová tak, jak je uvedeno v původní přihlášce, a to 27. února 2024.
 • Pokud následně do 15. března 2024 dojde ke změně pořadí oborů podáním nové přihlášky se dvěma obory vzdělání s talentovou zkouškou (nemůže již dojít ke změně oborů samotných), zapíše změnu do DIPSY bez zbytečného odkladu ředitel školy, jejíž obor je uvedený na nové přihlášce jako první v pořadí.
 • Pokud uchazeč podal pouze přihlášku na tiskopisu (ať už pouze do 30. listopadu, nebo až do 15. března) ředitel školy oboru vzdělání s talentovou zkouškou uvedené na prvním místě v přihlášce sdělí uchazeči (nové) registrační číslo přidělené prostřednictvím DIPSY.  

Výsledky talentových přijímacích zkoušek jsou zveřejněny níže. Počet uchazečů, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku dle oboru studia: HG – 28, GM – 38, FF – 23.

Později zde uveřejníme i seznam přijatých uchazečů. V novém ročníku 2024/2025 budeme otevírat 3 třídy po cca 24 studentech.

 

Termín podání přihlášky:
do 30. 11. 2023
Termín talentové zkoušky:
11. 1. nebo 12. 1. 2024
Termín výsledků talentových zkoušek:
19. ledna 2024
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
15. května 2024

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před
  splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2024.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • Úspěšné vykonání talentové zkoušky (její součástí je i test všeobecných znalostí), která je
  hodnocena body 1 až 100, přičemž minimální hranice pro úspěšné vykonání talentové zkoušky
  je 30 bodů.
 • Dostatečná znalost českého jazyka pro konání pohovoru talentové zkoušky. Neprokázání
  požadované znalosti, tedy nulového počtu bodů v části „pohovor“, znamená nevyhovění
  kritériím přijímacího řízení.
 • Pořadí uchazečů v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž
  nejvyšší počet bodů je pro žáka – uchazeče nejlepším výsledkem.
 • Při přijímacím řízení zohledňujeme SVP (nutno uvést předem)

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v systému DIPSY 15.5.2024.