Naše škola – SŠ Artecon Prostějov

Artecon v Prostějově je soukromá škola, která má více než 70-letou tradici. Naše střední škola nabízí studium uměleckých i ekonomických oborů. Usilujeme o to, aby naši studenti získávali odborné vědomosti zajímavou formou, podporujeme jejich talenty a poskytujeme jim zázemí pro vlastní rozvoj.

Ing. Renata Kubová – ředitelka školy

Slovo ředitele

Vážení rodiče, studenti, budoucí uchazeči,

vítáme vás na stránkách naší školy, jsme rádi, že jste si k nám našli cestu.

Jsme školou téměř rodinnou s příjemným klimatem. Vedeme naše studenty k rozvoji jejich kreativity, podporujeme je individuálně, tmelíme kolektivy. Velký podíl na tom má náš pedagogický sbor, který je také velice kreativní a tvůrčí. Jsme školou, kde může studovat kdokoliv, koho baví grafika, nebo je srdcem ekonom, rád pracuje s materiálem a aranžuje.

Abyste se o tom přesvědčili, přijďte se za námi podívat na dny otevřených dveří. Prohlédnete si budovu školy, popovídáte si se studenty, pedagogy, nahlédnete do portfolií studentů naší školy.

Těším se na vás.
Ing. Renata Kubová
ředitelka školy

Jsme škola plná talentů

ART ECON je soukromá škola, která usiluje o to, aby se její studenti nejen kvalitně připravili na život, budoucí povolání nebo další studium, ale také se chceme podílet na lidském růstu mladých lidí, kteří u nás studují. Atmosféra ve škole je přátelská, budujeme komunitu studentů a pedagogů, usilujeme o společné úspěchy. Na naší škole budete mít příležitost najít přátele na celý život a zažít s nimi řadu zajímavých aktivit, ať už přímo v rámci vyučování, tak i mimo něj.

Naším cílem není jen úspěšně složená maturita, ale sebevědomý mladý člověk, který bude prosperující jak v profesi, tak v životě. Ať už budete ve studiu pokračovat, zvolíte si kariéru samostatného podnikání či nastoupíte přímo ze školy do zaměstnání, vzdělání na ARTECONU pro vás bude odrazovým můstkem v dalším rozvoji.

Rádi sledujeme také úspěchy našich studentů během školního života a jsme hrdí, když se můžeme stát součástí jejich naplnění. Považujeme za důležité, aby si každý jednotlivec mohl plnit své životní sny a cíle.

Zjistěte více o našich studijních oborech, seznamte se se školními programy, které nabízíme.

ART a ECON

ART = umění, ECON = ekonomika

Dva světy, které se mohou vzájemně potkávat a podporovat.

V uměleckých oborech naši studenti rozvíjejí především vlastní kreativitu, estetické cítění a smysl pro krásu. Klademe důraz na rozvoj individuálních talentů i vzájemnou inspiraci. Prostředí školy nabízí studentům tvořivé zázemí, řadu specializovaných a plně vybavených ateliérů, ale především odborné vedení pedagogů, kteří často prolínají svoji pedagogickou činnosti s vlastní uměleckou prací. Víme, že je důležité vykonávat své povolání s láskou.

Zároveň vedeme studenty k tomu, aby si osvojili i ekonomickou a praktickou stránku podnikání.

V rámci ekonomických předmětů nabízíme široké spektrum studijních oborů, v nichž najdou uplatnění jak ti, kteří usilují o střední odborné vzdělání s maturitou, tak i ti, kteří se vydají cestou učebních oborů, které případně doplní nástavbou. Naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby všichni absolventi získali solidní znalosti ve svém oboru a mohli se buď okamžitě uplatnit v praxi nebo pokračovat dál ve studiu.

Jsme ART ECON – škola plná talentů

Navštivte nás osobně

Rádi vás seznámíme se školou, pedagogy i studenty, a ukážeme vám naše pracovní zázemí v moderně vybavených prostorných ateliérech a učebnách. Budeme rádi, když se poznáme ještě předtím, než u nás začnete studovat. Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří, poznejte naši školu a získejte odpovědi na dotazy k přijímacímu řízení.

Pokud se vám nehodí termíny nebo jste je nestihli, můžete si domluvit i individuální návštěvu. Co můžete udělat již teď, je podívat se na virtuální prohlídku naší školy.

ART ECON Prostějov - budova školy 2023

Využijte svou vnitřní energii a poznejte sami sebe

Nejlepším způsobem, jak se můžete stát tím, čím chcete a můžete být, je využít svůj vnitřní potenciál. Podněcuje moderní myšlení a podpoříme vás ve vzdělávání a rozvoji představivosti.

Ctíme smysl pro týmovou spolupráci, odpovědnost a vnitřní disciplínu.

Naše střední škola připravuje své žáky nejen na vysokoškolské studium, ale také pro přímé pokračování v pracovní kariéře nebo budování vlastní firmy.

Snažíme se proto chápat každého studenta jako individualitu a zároveň jako důležitou součást větší komunity ART ECONU. Investujeme do budoucnosti každého studenta tím, že se snažíme pochopit a respektovat, kým je. Žádáme studenty, aby poznávali sami sebe. Poté jako partneři zjišťujeme, kým se stanou v dalším životě – jako studenti a jako lidské bytosti.

Seznamte se s našimi pedagogy

Náš pedagogický sbor je mladý. Naši nejmladší učitelé jsou naši absolventi. Část z nich působí zároveň v praxi nebo se realizují v rámci vlastní podnikatelské či umělecké kariéry.
Robert Vano

Spolupracujeme s odborníky

Součástí našeho života je spolupráce s řadou odborníků, setkáváme se s nimi nejen v rámci výuky, ale také na přednáškách, workshopech, praxích a konkrétních projektech zaměřených na praktické využití znalostí získaných během studia.

Adéla Anděla Bursová
HC Sparta Praha
Dominika Majerová
Veronika Souralová

Naši absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.