Přijímací řízení na VOŠ

Pro studijní obory s talentovou zkouškou (ART) a bez talentové zkoušky (ECON)

Pro tyto studijní obory:

Zájemci o studium na naší vyšší odborné škole mohou

podávat přihlášky do 10. září 2024

svůj zájem můžeš projevit i tím, že nám zašleš svoje kontakty pomocí formuláře. Nepřijdeš díky tomu o žádné důležité informace.

Termín podání přihlášky:
do 10.9.2024
Termín talentové zkoušky:
30. 9.2024
Termín výsledků talentových zkoušek:
do 7 dnů po konání přijímací zkoušky
Zveřejnění přijatých uchazečů:
do 7 dnů po konání přijímací zkoušky

Kritéria přijímacího řízení ART
Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

  1. Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně nebo poštou).
  2. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena známkou převedenou na body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
  3. Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dodání úředně ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkouše do stanoveného termínu.
  4. Dosažení úrovně B1 z anglického jazyka (např. úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky a didaktického testu či doložení celosvětově uznávaného certifikátu). Doložení podmínky do stanoveného termínu.
  5. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  6. Průměrný prospěch ze závěrečného vysvědčení z předchozího ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body a průměrný prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body
  7. Pořadí uchazeče v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž nejnižší počet bodů je pro uchazeče nejlepším výsledkem.
  8. Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole.

Zadání talentové zkoušky:

KRESBA BUSTY v den zkoušky ve škole – práce formátu A2 v čase 90 minut libovolnou technikou – tužkou, rudkou nebo uhlem (přinese si žák dle vlastního výběru, výkresy dodá škola).

Dodání: 15 prací své vlastní tvorby na volné téma (Portfolio – kresby, malby, grafiky, fotografie, video, animace, návrhy propagačních prostředků, grafický design, screeny z her apod.).

Portfolio 15 prací odevzdá uchazeč v digitální formě na Flash disku (bude popsáno údaji – přidělené číslo, jméno, příjmení, přijímací řízení 2024/2025).

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Dle zákona oznamujeme výsledek talentové zkoušky každému uchazeči písemně.