Přijímací řízení na VOŠ

Pro studijní obory s talentovou zkouškou (ART) a bez talentové zkoušky (ECON)

Vyhlášeno druhé kolo

2. kolo přijímacího řízení do studijního oboru Vyšší odborné školy

Termín podání přihlášky:
do 18.8.2023
Termín talentové zkoušky:
11.9.2023
Termín výsledků talentových zkoušek:
do 7 dnů po konání přijímací zkoušky
Zveřejnění přijatých uchazečů ART:
do 7 dnů po konání přijímací zkoušky
Zveřejnění přijatých uchazečů ECON:
do 7 dnů po konání přijímací zkoušky

Kritéria přijímacího řízení ART
Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

 1. Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně nebo poštou).
 2. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena známkou převedenou na body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
 3. Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dodání úředně ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkouše do stanoveného termínu.
 4. Dosažení úrovně B1 z anglického jazyka (např. úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky a didaktického testu či doložení celosvětově uznávaného certifikátu). Doložení podmínky do stanoveného termínu.
 5. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 6. Průměrný prospěch ze závěrečného vysvědčení z předchozího ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body a průměrný prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body
 7. Pořadí uchazeče v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž nejnižší počet bodů je pro uchazeče nejlepším výsledkem.
 8. Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole.

Zadání talentové zkoušky:

KRESBA BUSTY v den zkoušky ve škole – práce formátu A2 v čase 90 minut libovolnou technikou – tužkou, rudkou nebo uhlem (přinese si žák dle vlastního výběru, výkresy dodá škola).

Dodání: 15 prací své vlastní tvorby na volné téma do 11. 9. 2023. (Portfolio – kresby, malby, grafiky, fotografie, video, animace, návrhy propagačních prostředků, grafický design, screeny z her apod.).

Portfolio 15 prací odevzdá uchazeč v digitální formě na CD (bude popsáno údaji – přidělené číslo, jméno, příjmení, přijímací řízení 2023/2024).

Kritéria přijímacího řízení ECON
Obory vzdělávání bez talentové zkoušky

 1. Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně nebo poštou).
 2. Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dodání úředně ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce do stanoveného termínu.
 3. Dosažení úrovně B1 z anglického jazyka (např. úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky a didaktického testu či doložení celosvětově uznávaného certifikátu). Doložení podmínky do stanoveného termínu.
 4. Průměrný prospěch ze závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body a průměrný prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body.
 5. Pořadí uchazeče v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž nejnižší počet bodů je pro uchazeče nejlepším výsledkem.
 6. Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Dle zákona oznamujeme výsledek talentové zkoušky každému uchazeči písemně.