Přípravné kurzy na talentové zkoušky

Z talentovek neměj strach. Můžeš si to vyzkoušet nanečisto.

Absolvování talentové zkoušky, při které budete kreslit zátiší, vyžadujeme u všech našich uměleckých oborů – tedy pro Herní grafiku, Grafiku Médií i pro obory Fotografie v reklamní praxi a Módní designér a vizážista.

Mnoho studentů, kteří se hlásí na obory, pro něž je podmínkou přijetí úspěšné složení talentové zkoušky, mají často z této části přijímacího řízení neopodstatněný strach.

Připravili jsme proto možnost vyzkoušet si nanečisto přímo v prostorách naší školy, zda byste u oficiálních talentových zkoušek byli úspěšní. V jednom z našich výtvarných ateliérů si nanečisto nakreslíte zátiší podobné tomu, které se u oficiální talentové zkoušky objeví. Na vaši kresbu vám dáme potřebnou zpětnou vazbu. Pochválíme i poradíme v jakých aspektech se potrénovat a zlepšit.

Nedílnou součástí každé oficiální talentové zkoušky je také prezentace portfolia vlastních domácích prací. Během talentovek nanečisto mají uchazeči jedinečnou možnost konzultovat své domácí práce s pedagogy naší školy, upřesnit výběr vhodných prací, popřípadě získat zpětnou vazbu pro doplnění portfolia nebo nápravu některých nedostatků.

Zadání domácích prací pro jednotlivé umělecké obory

Obor Herní grafika:

 • 1x portrét (výtvarný návrh postavy z knihy) A3
 • 1x figura (výtvarný návrh postavy z knihy) A3
 • 1x komiks (užití postavy z předchozího výtvarného návrhu) A3
 • 1x návrh herní karty A4
 • 1x volná tvorba A3
 • 1x kresba města, 1x kresba portrétu, 1x malba krajiny – libovolný materiál, min. formát A2.

Obor Grafika médií:

 • 1x kresba zátiší, 1x kresba portrétu, 1x malba zátiší, 1x malba abstrakce – libovolný materiál, min. formát A2
 • 1x návrh plakátu A2
 • 1x kresba tuší – ornament A3
 • 1x kresba tuší – volná tvorba A3

Obor Fotografie v reklamní praxi:

 • 1x kresba zátiší, 1x kresba portrétu, 1x malba zátiší, 1x malba abstrakce – libovolný materiál, min. formát A2
 • 4x fotografie barevná či černobílá – 1x zátiší, 1x portrét, 1x krajina, 1x architektura – formát A4

Obor Módní designér a vizážista:

 • 1x kresba zátiší, 1x kresba portrétu, 1x malba zátiší, 1x malba abstrakce – libovolný materiál, min. formát A2
 • 1x figura kresba, 1x figura malba, 1x návrh oděvu – inspirace přírodou – (kresba nebo malba) – min. formát A3

Přesné znění požadavků na talentové zkoušky také obdrží uchazeči, kteří si na naši školu podají přihlášku, v pozvánce na talentovou zkoušku, nabízíme však možnost seznámit se s předstihem nejenom s požadavky a kritérii pro úspěšné vykonání talentové zkoušky, ale také ověřit si, zda vlastní dovednosti mohu stačit pro přijetí na naši školu.

Doporučujeme tedy, vyzkoušet si vše nanečisto v rámci přípravného kurzu a vyhnout se tak případným nepříjemným překvapením v průběhu „ostrého pokusu“. Možnost konzultace prací s pedagogy je také důležitým krokem pro získání jistoty pro vykonání reálné talentové zkoušky.

Další podrobnosti k průběhu talentových zkoušek najdete zde

Máte zájem vyzkoušet si talentové zkoušky nanečisto na naší škole v Prostějově?

Nejbližší termíny kurzů Talentovek nanečisto:

Termíny  platí vždy pro všechny obory:

 • 1. listopadu 2023 od 14:00 do 16:00 – obsazeno
 • 9. listopadu 2023 od 14:00 do 16:00 – obsazeno
 • 23. listopadu 2023 od 14:00 do 16:00 – obsazeno
 • 28. listopadu 2023 od 14:00 do 16:00

Cena: 500, – Kč. Cena je splatná po potvrzení rezervace termínu na účet školy: 1500863309/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol: 44, do poznámky uveďte přípravný kurz na TZ – jméno a příjmení žáka. 

Chci se přihlásit na Talentovky na nečisto