Digitální pomůcky – ART ECON

1. prosince 2023

Název projektu: Digitální pomůcky – ART ECON

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Projekt MŠMT s využitím Národního plánu obnovy.

ART ECON – Střední škola v Prostějově získala finanční prostředky za účelem pořízení digitálních
učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Mezi takovéto digitální učební pomůcky – pokročilé digitální technologie – patří zejména:

Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, mikropočítače, robotické stavebnice, Internet věcí“ (Internet of Things, IoT) a badatelská technika, včetně čidel a mikroskopů, Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, kamery apod. , Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu.

Akce pořádané v rámci projektu