Šablony I. OP JAK pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

9. března 2023

Název projektu: Šablony I. OP JAK pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002415

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Akce pořádané v rámci projektu