Projekt Šablony I. Operační program Jan Amos Komenský pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

9. března 2023

Název projektu: Šablony I. OP JAK pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002415

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cílem výzvy, které jsme se zúčastnili, je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Odkazy související s projektem

Odkaz na operační program Jan Amos Komenský

Akce pořádané v rámci projektu