ART ECON – fakultní školou univerzity Karlovy v Praze

14. října 2020

Název projektu: ART ECON – fakultní školou univerzity Karlovy v Praze

S platností od 1. 12. 2019 se stala střední škola ART ECON Praha fakultní školou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Učinili jsme tak jako první umělecká a obchodní střední škola v Praze.

A jaké výhody z toho vyplývají? Jedna z klíčových výhod je systematická podpora spolupráce fakulty v oblasti vzdělávání fakultních učitelů – např. kurzy mentoringu pro fakultní učitele, spolupráce na projektech, realizace odborných seminářů, workshopů a konferencí. Další výhodou je oblast společné publikační činnosti, vytváření databanky příkladů dobré praxe v různých oblastech, hodnocení procesů pedagogické praxe apod.

Naše škola musela projít přísnými kritérii, jako jsou např.:

  • kvalita výuky (personálně i materiálně zajištěná)
  • otevřenost školy, vstřícnost a ochota spolupracovat
  • osobní garance pracovníkem této fakulty, který školu dobře zná a systematicky s ní spolupracuje
  • možnosti širšího rozsahu spolupráce

Akce pořádané v rámci projektu