Prevence digitální propasti

9. března 2023

Název projektu: Prevence digitální propasti

registrační číslo projektu: 0248/DIGIPROPAST/2022

Cílem projektu je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:
a) Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
b) Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka,
klávesnice, obaly apod.).
c) Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), např.
pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování
obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením
apod.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Akce pořádané v rámci projektu