Erasmus+

16. února 2022

Název projektu: Erasmus+

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Cílem programu může být studium, odborná příprava, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí.

Právě nyní vybíráme 8 účastníků (vč. 3 náhradníků) z 16 přihlášených studentů 3. ročníků na 14denní stáž ve španělské Seville, která se uskuteční pod pedagogickým vedením MgA. Zuzany Čermákové v termínu 29.10.-12.11.2023. Nejpozdější termín vyhlášení výsledků je pátek 15.09.2023.