EFPA Europe

13. dubna 2022

Název projektu: EFPA Europe

EFPA Europe je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblastech finančního poradenství a finančního plánování. Nástrojem k dosahování těchto kvalit jsou vysoce ceněné certifikáty: EFA™ – European Financial Advisor – pro oblast finančního poradenství a certifikát EFP™ – European Financial Planner – pro oblast finančního plánování. EFA™ představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu může ještě předcházet udělení národního certifikátu (nižší úroveň), který uděluje příslušná národní organizace. EFP™ představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i předchozí získání certifikátu  EFA™.

V současné době jsou akreditovány vzdělávací programy EFPA Europe v rámci více než 35 evropských univerzit a bankovních a pojišťovacích institucí. EFPA Europe tak současně velmi intenzivně plní úlohu centra poskytování profesního vzdělávání zejména pro pracovníky bankovních a pojišťovacích institucí a také finančně poradenských společností.

EFPA Europe je uznávaná jako nezávislá, objektivní a transparentní organizace v oblasti finančních služeb v Evropě, prověřující profesionalitu finančních poradců a finančních plánovačů. Všechny zkušební procesy, směřující k udělení některého z certifikátu EFPA Europe, byly nezávisle ověřeny a akreditovány buď speciálním vzdělávacím poradním výborem EFPA Europe nebo pomocí národních, nezávislých a odborných výborů, odpovědných za akreditaci v jednotlivých zemích. EFPA Europe se také velmi angažuje v problematice ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a  klade velký důraz na etické chování svých členů, které je jasně definováno a deklarováno  v etickém kodexu EFPA Europe.

EFPA Europe profesionálně spolupracuje s více než 40 národními, evropskými a globálními bankami a pojišťovnami a je uznána jako hlavní dodavatel vzdělávacích programů a zkoušek pro pracovníky v oblasti finančního poradenství a plánovaní.

EFPA Europe má v současné době pobočky v 13 evropských zemích, jedná se například o Nizozemí, Německo, Španělsko, Dánsko, Itálie, Velká Británie, Kypr, Irsko, Belgie, Polsko a Francie. EFPA Europe rovněž spolupracuje s odbornými a vzdělávacími organizacemi v oblasti finančního poradenství a plánování v následujících zemích: Andora, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika (AFIZ), Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Rusko a Slovinsko.

EFPA Europe spolupracuje s dalšími významnými evropskými organizacemi, jako jsou IFA, FECIF, CIFA, APCIMS, BIPAR či FEFSI, atd.

Převzato z webu EFPA ČR.

Akce pořádané v rámci projektu