Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

EFPA Europe

13. dubna 2022

Název projektu: EFPA Europe

EFPA Europe je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblastech finančního poradenství a finančního plánování. Nástrojem k dosahování těchto kvalit jsou vysoce ceněné certifikáty: EFA™ – European Financial Advisor – pro oblast finančního poradenství a certifikát EFP™ – European Financial Planner – pro oblast finančního plánování. EFA™ představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu může ještě předcházet udělení národního certifikátu (nižší úroveň), který uděluje příslušná národní organizace. EFP™ představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i předchozí získání certifikátu  EFA™.

V současné době jsou akreditovány vzdělávací programy EFPA Europe v rámci více než 35 evropských univerzit a bankovních a pojišťovacích institucí. EFPA Europe tak současně velmi intenzivně plní úlohu centra poskytování profesního vzdělávání zejména pro pracovníky bankovních a pojišťovacích institucí a také finančně poradenských společností.

EFPA Europe je uznávaná jako nezávislá, objektivní a transparentní organizace v oblasti finančních služeb v Evropě, prověřující profesionalitu finančních poradců a finančních plánovačů. Všechny zkušební procesy, směřující k udělení některého z certifikátu EFPA Europe, byly nezávisle ověřeny a akreditovány buď speciálním vzdělávacím poradním výborem EFPA Europe nebo pomocí národních, nezávislých a odborných výborů, odpovědných za akreditaci v jednotlivých zemích. EFPA Europe se také velmi angažuje v problematice ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a  klade velký důraz na etické chování svých členů, které je jasně definováno a deklarováno  v etickém kodexu EFPA Europe.

EFPA Europe profesionálně spolupracuje s více než 40 národními, evropskými a globálními bankami a pojišťovnami a je uznána jako hlavní dodavatel vzdělávacích programů a zkoušek pro pracovníky v oblasti finančního poradenství a plánovaní.

EFPA Europe má v současné době pobočky v 13 evropských zemích, jedná se například o Nizozemí, Německo, Španělsko, Dánsko, Itálie, Velká Británie, Kypr, Irsko, Belgie, Polsko a Francie. EFPA Europe rovněž spolupracuje s odbornými a vzdělávacími organizacemi v oblasti finančního poradenství a plánování v následujících zemích: Andora, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika (AFIZ), Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Rusko a Slovinsko.

EFPA Europe spolupracuje s dalšími významnými evropskými organizacemi, jako jsou IFA, FECIF, CIFA, APCIMS, BIPAR či FEFSI, atd.

Převzato z webu EFPA ČR.

Akce pořádané v rámci projektu