Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů

9. září 2017

Název projektu: Zvýšení kvality odborné výuky na ART ECON

Snažíme se poskytnout studentům co nejlepší vybavení a připravit je tak co nejlépe na budoucí zaměstnání. Proto jsme připravili projekt “Zvýšení kvality odborné výuky na ART ECON”.
Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Primárním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti studentů vzdělávacích programů Grafika médií, Grafika v reklamní praxi a Fotografie v reklamní praxi, vyučovaných podle IROPem podporovaného oboru 82-41-M/05 Grafický design. Odborné znalosti a dovednosti žáků i pedagogů budou zvyšovány v klíčové kompetenci řemeslných a technických oborů a práce s digitálními technologiemi, pod které Grafický design s kódem 82-41-M/05 spadá.

Cíl projektu je synergický se specifickým cílem IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, neboť připraví hmotné podmínky a zabezpečení pro efektivnější realizaci rozvoje požadovaných kompetencí studentů.

Ve vzdělávací institucí dojde k modernizaci výuky, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Díky novému vybavení si studenti budou moci ověřit své teoretické znalosti v praxi, a to i díky spolupráci s potenciálními zaměstnavateli.

Shrnutí dopadů a přínosů projektu pro cílovou skupinu:

  • zvýšení klíčových kompetencí žáků školy v technickém a řemeslném oboru, konkrétně v oboru Grafický design (82-41-M/05);
  • modernizace multimediální učebny pro výuku grafického designu přispěje ke zvýšené uplatnitelnosti žáků na pracovním trhu;
  • moderní výukové pomůcky zvýší intenzitu spolupráce s potenciálními zaměstnavateli, kteří díky tomu mohou škole artikulovat své požadavky na kompetence absolventů.
Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Akce pořádané v rámci projektu