Inovativní vzdělávání žáků v rámci projektu OP JAK

26. března 2024

Název projektu:

V rámci projektu OP JAK ART ECON – Šablony I – CZ.02.02.XX/00/22_003/0003136 jsme uspořádali pro naše žáky workshop, který spadá do projektu OP JAK pod šablonu “Inovativní vzdělávání žáků”. Navázali jsme spolupráci s DDM Olomouc a pod vedením Ing. Janka se žáci seznámili se základy analogové fotografie. Zjistili, co je to pozitiv a negativ, seznámili se s prostředím
a vybavením fotokomory. Formou přednášky se dozvěděli nejdůležitější události z historie analogové fotografie, měli k dispozici ukázky fotografický knih, z kterých měli za úkol vybrat nejzajímavější fotografie, které později prezentovali v rámci závěrečné reflexe. Prvním praktickým úkolem bylo vytvoření autorského fotogramu s tématem portrétu. Fotogram se vytvářel pomocí černé tuše na průhledné sklo. Čímž vznikl negativní obraz, který dále studenti zpracovali ve fotokomoře mokrým procesem. Vyzkoušeli si, jak
se pracuje s vývojkou přerušovací lázní a ustalovačem, ověřili si citlivost fotografických papírů na světlo. V dalším praktickém úkolu vytvářeli v ateliéru pomocí digitální zrcadlovky alegorický portrét s rekvizitou. Ten následně využijí v dalším workshopu. Na konec proběhla reflexe celého workshopu s diskusí.

Akce pořádané v rámci projektu