Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Ukliďme Česko

2. května 2023

Název projektu: Ukliďme Česko 2023

2. května se žáci prvních ročníků v rámci předmětu Ekologie zúčastnili akce Ukliďme Česko, v našem případě Ukliďme Hloučelu. Před zahájením akce byli žáci poučeni o bezpečnosti týkající se specifického druhu odpadu (injekční stříkačky, pyrotechnika, tlakové bomby), přičemž  již v prvních  minutách byla nalezena použitá injekční stříkačka, k čemuž byla přivolána Městská policie, která na místo dorazila v několika málo minutách. Všichni žáci byli vybaveni párem rukavic a po skupinách sbírali odpadky do velkých igelitových pytlů, skupiny se pohybovaly odděleně v různých částí této lokality. Žáky akce velmi bavila, byli překvapeni, kolik odpadků je všude kolem. Akce vedla k zamyšlení se nad aktuální problematikou odpadového hospodářství v ČR, ale i nad ochranou životního prostředí jako takového. 

Odkazy související s projektem

Akce pořádané v rámci projektu