Ukliďme Česko

2. května 2023

Název projektu: Ukliďme Česko 2023

2. května se žáci prvních ročníků v rámci předmětu Ekologie zúčastnili akce Ukliďme Česko, v našem případě Ukliďme Hloučelu. Před zahájením akce byli žáci poučeni o bezpečnosti týkající se specifického druhu odpadu (injekční stříkačky, pyrotechnika, tlakové bomby), přičemž  již v prvních  minutách byla nalezena použitá injekční stříkačka, k čemuž byla přivolána Městská policie, která na místo dorazila v několika málo minutách. Všichni žáci byli vybaveni párem rukavic a po skupinách sbírali odpadky do velkých igelitových pytlů, skupiny se pohybovaly odděleně v různých částí této lokality. Žáky akce velmi bavila, byli překvapeni, kolik odpadků je všude kolem. Akce vedla k zamyšlení se nad aktuální problematikou odpadového hospodářství v ČR, ale i nad ochranou životního prostředí jako takového. 

Odkazy související s projektem

Akce pořádané v rámci projektu