Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

O školách ART ECON

Posláním škol ART ECON je připravit studenty na úspěšnou profesní dráhu v neustále se měnícím světě a poskytovat jim doprovodné nadstandardní mimoškolní služby v příjemném prostředí.

Vize a poslání

ART ECON je skupina středních a vyšších odborných škol, které se soustředí na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích programů.

Naším cílem je…

rozvíjet studenty akademicky, umělecky a společensky tak, že školu opouští jako nezávislí, zodpovědní a tvořiví mladí lidé s celoživotním zájmem o umění a trvalou schopností učit se.

Věříme, že tyto schopnosti a vlastnosti připraví naše studenty tak, aby usilovali o další vzdělávací cíle a umožní jim, aby přispěly k prospěchu společnosti jako celku.

Jsme přesvědčeni, že…

  • Kvalitní vzdělávací program rozvíjí kreativní potenciál našich studentů.
  • Umění podporuje každého jednotlivce k práci tvůrčím, kooperativním způsobem, a zároveň podporuje nezávislé myšlení.
  • Studenti musí porozumět práci s technologiemi. Cílem je podpořit schopnosti a budoucí postavení studentů v technologicky vyspělé společnosti.
  • Nejlepší návyky a schopnost disciplíny jsou důležité pro týmovou spolupráci  a uplatnění našich studentů v pracovním procesu.
  • Studenti se učí nejlépe v participativním a kreativním prostředí, umístěném v pevném rámci vysokých standardů ve výuce a učení.
  • Studium by mělo být pro studenty zábavou a inspirací.

Pomáháme studentům

Objevovat a rozvíjet své schopnosti

Objevit a rozvíjet své jedinečné schopnosti, potenciál a talent prostřednictvím moderních studijních programů s vysokými standardy, které kombinují kritické myšlení a celostní přístup k učení s moderními technologiemi a dovednostmi žádanými v dnešní době.

Plnit sny

Maturitní zkouška neznamená konec snažení, ale začátek reálného života. Je proto třeba studenty připravit co nejlépe. Chceme, aby naši absolventi vykonávali zvolené povolání s láskou a nadšením. Směřujeme k tomu, aby nabyté znalosti a dovednosti byly kvalitní a studenti je dobře uplatnili a získali za svou práci odpovídající finanční ohodnocení. Aby zvolená cesta vedla nejen k vnitřnímu naplnění mladých lidí, ale také ke splnění jejich životních snů. Mnoho našich absolventů se na tuto cestu úspěšně vydalo.

Hana Prchalová

Uplatnit se

Obory, které se dnes na našich školách vyučují, plně odpovídají potřebám doby. Kreativní a umělecké studijní obory se soustřeďují hlavně na tvorbu digitálního obsahu, na tvorbu grafiky pro jednotlivá nová média nebo na multimediální tvorbu, včetně vytváření her a aplikací například pro mobilní telefony. I v těchto oborech ale musejí studenti mít znalosti a dovednosti, související s marketingem, ekonomikou a managementem.

Odborné vzdělávání a praktická příprava

Výuka ve všech školách je zabezpečena pedagogickým sborem a externisty z řad vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe. Škola v Prostějově je fakultní školou PedF Univerzity Palackého Olomouc, škola v Praze pak fakultní školou PedF Univerzity Karlovy Praha.

Vybavení všech škol plně odpovídá současným potřebám moderní výuky. Specializované učebny výpočetní techniky a pro výuku jazyků, hardwarové a softwarové vybavení pro tvorbu počítačové grafiky, multimediálního obsahu a jeho využití v různých formách online i off-line prezentací. Školy disponují také vybavením pro klasické umělecké disciplíny kresbu, malbu, tištěnou grafiku.

Mimoškolní aktivity, kurzy a certifikáty

Součástí výuky jsou jazykové a tematicky zaměřené pobytové zájezdy do zahraničí. Škola v Praze je zapojena do programu Erasmus University Charter, který umožňuje studentům vykonávat stáže a studijní pobyty v zahraničí. Samozřejmostí jsou mezinárodně platné certifikáty Europass. Vyšší odborné školy v rámci výuky oboru Finanční řízení a Finanční poradenství nabízejí ve spolupráci s organizacemi EFPA a ZpF získání mezinárodních certifikátů pro finanční poradce s celoevropskou platností.

Historie škol

Prostějov

1946 - 1979

Podniková odborná škola n. p. Oděvní průmysl,
Závodní učňovská škola,
Odborné učiliště oděvního průmyslu

1980 - 1994

Střední odborné učiliště oděvní.
1980 Zahájena výuka oborů zakončených maturitní zkouškou

1995

Soukromá střední odborná škola oděvní

1996

Zahájena výuka uměleckých oborů

1997

Obnovení Středního odborného učiliště oděvního

2000

Sloučení Střední odborné školy oděvní a Středního odborného učiliště oděvního

2006

Střední škola oděvní Prostějov

2010

Založena ART ECON Střední škola s.r.o. Prostějov

2015

Škola v Prostějově se stává fakultní školou UP Olomouc

2019

ART ECON Střední škola a Vyšší odborná škola Prostějov

Praha

1992

Založena PB Střední škola Managementu

1993

Rozšíření o Obchodní akademii

1994

Pobočky školy ve Vodňanech a v Praze 4 Na Planině

1995

Pobočka školy Praha 4 Sdružení

1997

Stěhování do současné budovy Nad Rokoskou, Praha 8

1998

Akreditace pro Vyšší odbornou školu

2015

Založena ART ECON Praha

2019

ART ECON Střední škola a Vyšší odborná škola Praha
Škola se stává fakultní školou PedFUK Praha

Naši úspěšní studenti

Podívejte se s námi do Síně slávy našich škol

Studenti našich škol se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží, přehlídek a sportovních utkání. Každá ze škol se může pochlubit řadou úspěchů, které studenti získali.

Za zmínku stojí například velmi úspěšná celorepubliková přehlídka mladých módních návrhářů „Zlatá jehla“, pořádaná v minulých letech za zájmu sdělovacích prostředků střední školou v Prostějově. Kromě kompletní organizace si účastníci z ART ECON odnesli i vrcholná ocenění poroty.

Studenti sportovního managementu ze střední školy v Praze se zase mohou pochlubit několika vítězstvími ve Středoškolském poháru v golfu, který pražská škola také již několik let úspěšně pořádá jako mládežnické Mistrovství ČR. Kromě golfu se však tato škola výrazně prosazuje i v dalších sportech, jako například florbal, basketbal atd.

V galerii úspěšných se samozřejmě prezentují i jednotlivci, kteří úspěšně reprezentují sebe i školu v dalších oborech.

Po opuštění některé z našich škol nastartují naši bývalí studenti často velmi úspěšnou kariéru a uvědomují si, že během pobytu na škole byl položen skutečný základ pro jejich pozdější životní úspěch.

Systém našich hodnot a učitelský sbor je ovlivňují na celý život. Uvědomují si, jaký význam měla škola pro jejich životy. Často stojí o to, aby i další generace našich studentů měly příležitost zažít jedinečnou atmosféru a ducha školy ART ECON.

Absolventi

Přečtěte si více o našem programu pro absolventy.