Zájemci o studium

Máš zájem studovat zajímavý obor, který má budoucnost?
Chceš se uplatnit v praxi a učit se věci, které dávají smysl?
Je pro tebe důležité prostředí, které ti umožní rozvíjet tvé schopnosti a talent?

Pojď studovat na ART ECON

Už řadu let se v Arteconu věnujeme rozvoji talentů dětí. Velkou váhu mají umělecké obory, přestože těm ekonomickým věnujeme také velkou pozornost a naši absolventi tudíž působí v širokém spektru činností.

Výběr nejvhodnějšího oboru studia nebo budoucího povolání je otázka, kterou si kladou všichni žáci závěrečných ročníků základních škol i jejich rodiče. Zvolený obor může ovlivnit tvoje další životní a pracovní osudy na dlouhá léta dopředu.

Jak si vybrat?

Naše škola nabízí studium řady oborů. Klademe důraz na to, aby si každý mohl najít oblast, která ho bude bavit, protože zájem o studium je nejdůležitější.

Základní nabídka možností studia je rozdělena přesně v souladu s názvem školy:

ART – umělecké a kreativní obory

ECON – ekonomické obory

Nabízíme studium na různých stupních vzdělání

 • Maturitní obory
 • Studijní obory vyšší odborné školy
 • Obory ukončené výučním listem
 • Nástavbové obory

Na všech stupních studia naše programy nabízejí mnoho cest k vysněné profesi, ať už je to přímo nástup do praxe nebo úspěšné pokračování na další škole. Některé obory na sebe navazují ve více stupních vzdělávání. Například si po ukončení učebního oboru můžeš doplnit vzdělání studiem nástavby nebo po maturitě pokračovat na VOŠ.

Záleží jen na tobě,

jestli budeš brát střední školu jako něco, co ti vnutili, něco, co prostě musíš zvládnout, nebo jako zkušenost a příležitost, kterou můžeš využít.

Když děláš něco, co tě baví, nepřipadá ti to jako práce. Co tedy můžeš udělat teď, abys zjistili / zjistila, co tě baví? Zde je několik nápadů:
Přemýšlej o věcech, které rád / ráda děláš. Odpověz si na otázku, co tě baví a jakou roli v tom hraješ.
Zamysli se také nad svou osobností a nad tím, jak věci děláš.

Odpověz si na otázky, jako jsou tyto:

 • Baví mě něco vytvářet? Baví mě fotit nebo kreslit?
 • Chtěl/chtěla bych raději malovat, nebo si prohlížet obrazy?
 • Plánuji si vše, než se pustím do projektu, nebo se do všeho vrhnu rovnou po hlavě?
 • Jsem raději na party, nebo si radši přemýšlím o svých věcech o samotě?
 • Chci sportovat nebo si radši čtu?
 • Vymyslel / vymyslela bych raději něco nového, nebo vylepšil / vylepšila něco, co už existuje?
 • Jsem raději vedoucím, nebo členem týmu?
 • Mám rád/ ráda věci uspořádané a srovnané nebo se lépe cítím, když mě obklopuje tvůrčí nepořádek?
Souvislosti

Pokus se najít souvislosti

Zkus najít souvislosti mezi poznámkami o sobě, svými zájmy a předměty, které s tvými zájmy souvisejí. Zamysli se, co potřebuješ pro to, aby ses cítil nebo cítila dobře.

Můžeš se také zeptat kamarádů, sourozenců nebo rodičů, co si myslí, že by ti nejvíc sedělo, a kde by tě oni viděli za deset let.

Přemýšlej o své budoucnosti. Pak zjisti, co můžeš udělat už nyní, aby se ti tvá přání splnila.

Zhodnocení

Můžeš také zhodnotit své talenty

Jsi dobrý/dobrá v matematice?
Umíš kreslit nebo malovat?
Učíš se snadno?
Máš organizační talent?

Seznam tvých dovedností a talentů ti může pomoci objevit vlastní profesní cestu. Tento seznam ti také může napovědět při výběru předmětů na škole a při zlepšování studijních dovedností.

Prozkoumej možnosti

Podívej se na stránky studijních oborů. U každého popisujeme nejen, o čem je, ale také, jaké jsou možnosti dalšího uplatnění a kam můžeš jít dál. U uměleckých oborů se můžeš podívat na ukázky prací studentů z předchozích ročníků.
Hodně ti může napovědět i naše galerie absolventů, kde se prezentují někteří naši úspěšní studenti.

Zorientuj se v našem světě

ART kreativní svět

Kreativita je naším druhým já. Rozvíjíme nejen svoje profesní znalosti a dovednosti, ale tvoříme i mimo školu. Pravidelně pořádáme výstavy prací studentů a různé soutěže. Podílíme se i na reálných komerčních projektech a spolupracujeme s odborníky z praxe. Sledujeme nejnovější vývoj jak v umění, tak v technologiích.

Prohlédni si nejzajímavější ukázky prací studentů a nahlédni do kreativního světa.

ECON svět ekonomiky

Orientujeme se ve světě, sledujeme trendy. V Prostějově se zaměřujeme na management v reklamě a médiích, státní službu a správní řízení a na firemní management obecně. V Praze se naopak intenzivně věnujeme podpoře sportovců a sportu vůbec. Nabízíme několik možností individuálního přístupu ke studiu.

Více se o našem sportovním světě dozvíte na stránkách ART ECON SŠ a VOŠ Praha.

Proč studovat na ART ECON

Výběr nejvhodnějšího oboru studia nebo budoucího povolání je jedna z otázek, která provází všechny žáky závěrečných ročníků základních škol i jejich rodiče. Výběr studijního oboru často ovlivní další životní a pracovní osudy mladého člověka na dlouhou dobu.

Naším cílem je připravit profesionály, kteří se v praxi neztratí

Moderní škola

jsme moderní škola s originálními vzdělávacími plány, aplikujeme nejnovější trendy ve vzdělávání i náplni studia. Pražská škole je fakultní školou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, prostějovská fakultní školou PF Univerzity Palackého v Olomouci.

Zdravý životní styl

podporujeme zdravý životní styl, spolupracujeme se sportovními kluby. V Praze máme zvláštní individuální programy pro aktivní sportovce.

Propojení teorie s praxí

klademe důraz na propojení teorie s praxí, což odráží i unikátní propojení uměleckých a ekonomických témat ve studijních plánech

Kvalitu uchazečů a výuky

podporujeme rozvoj talentu u kreativních studentů, studenti mají k dispozici profesionálně vybavené ateliéry i plné licence kreativních softwarů.

Klidné lokace

ve všech školách udržujeme pohodovou atmosférou, učitelé i žáci se navzájem znají. Nižší počet studentů nám umožňuje soustředit se na kvalitu výuky.

Relaxační zóny

Naši studenti mohou o přestávkách i mimo vyučování využívat relaxační zóny rozmístěné ve škole, školní knihovny i wi-fi.

ART ECON má dlouholetou tradici a za tu dobu máme řadu úspěšných absolventů. S některými stále spolupracujeme, někteří u nás učí. Někteří odešli studovat vysoké školy do zahraničí. V galerii našich absolventů se dozvíš víc alespoň o několika z nich.

Kam odešli naši absolventi

Jak probíhá přijímací řízení?

V sekci Přijímací řízení jsme podrobně popsali, jak úspěšně zvládnout celý proces od výběru oboru, přes podání přihlášky až po nástup do školy. Aktuální informace k přijímacímu řízení na konkrétní obory najdeš na stránkách škol.

Přijď se k nám podívat! Rádi tě provedeme školou, seznámíš se s učiteli i studenty, zjistíš, co a kde se budeš učit. Můžeš se rozhodnout, který obor tě láká nejvíc.

Navštiv nás

 • Pokud ti nevyhovují termíny dnů otevřených dveří, domluv si individuální návštěvu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám rovnou zatelefonuj.
 • Školu si můžeš prohlédnout i virtuálně.

Jak k nám přestoupit

 • Studuješ jinde, ale naše škola se ti líbí víc?
 • Chtěl /chtěla bys studovat zajímavější obor?
 • Máš problémy, jak skloubit sport se školou?
 • Přestěhoval / přestěhovala ses?

To všechno a mnohé další umíme řešit.
Pomůžeme ti, abys byl / byla ve škole spokojenější a úspěšnější.
Přečti si návod, jak k nám přestoupit.

 1. Zjisti si telefonicky nebo mailem, zda je v daném oboru a ročníku k přestupu volná kapacita.
 2. Informuj se o podmínkách přestupu – jestli budeš muset konat talentovou zkoušku (jen pro umělecké obory), jaká je její náplň nebo jestli tě čekají rozdílové zkoušky z některých předmětů (pro všechny obory). Tyto podmínky vycházejí z rozdílů mezi tvou současnou střední školou a naším vzdělávacím programem.
 3. Sjednej si na sekretariátu školy osobní pohovor se zástupcem školy.
 4. Vyplň žádost o přestup. K žádosti přilož kopie vysvědčení z předchozího studia SŠ.
 5. V případě úspěšného vykonání talentové zkoušky (jen umělecké obory) ti bude předepsáno vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které jsi doposud neabsolvoval/la při dosavadním studiu, a jsou náplní nového oboru (pro všechny obory). Dostaneš zadané úkoly a témata, ze kterých následně proběhne klasifikační zkouška. Můžeš se dohodnout na individuálních konzultacích s našimi pedagogy, aby ti bylo vše jasné.
 6. Pokud jsi úspěšně vykonal/la všechny rozdílové zkoušky, není už žádná překážka stát se studentem naší školy.

Informace k platbám školného

Jsme soukromá škola a platí se u nás školné, kterým se studenti podílejí na financování provozu. Školné se platí pololetně dopředu na základě smlouvy o studiu. Informace o výši školného se dozvíš na stránkách konkrétních studijních oborů.

Chceš se získat další informace ke studiu
nebo si domluvit osobní návštěvu školy?

Máš několik možností:

Odpovědi na nejčastější otázky najdeš na stránce Časté dotazy

Můžeš také využít kontaktní formulář.

Můžeš do školy přímo zatelefonovat.
Také tě rádi uvidíme na Dnech otevřených dveří, veletrzích a burzách škol.