Svět sportu

Podpora sportovců a propojení sportovní činnosti našich mladých žáků a žákyň se školními povinnostmi považujeme za zásadní.

Ať už studujete některý z uměleckých oborů nebo se věnujete kombinaci ekonomiky a managementu, rádi vám umožníme propojení studia s vašimi sportovními aktivitami.

Ing. David Klouček, DiS. – zástupce ředitele / mezinárodní rozhodčí
Mgr. Petr Procházka – ředitel školy

Naším cílem je vychovávat vzdělané sportovce s uplatnění v běžném pracovním životě.

V pedagogickém sboru i ve vedení naší školy jsou aktivní sportovci, kteří chápou situaci a potřeby studentů sportujících často na špičkové úrovni.

Uděláme všechno pro to, abychom úspěšně propojili vaši sportovní kariéru se školními povinnostmi.

Studenty připravujeme tak, aby po skončení své sportovní kariéry mohli bez problémů navázat jak v pracovní oblasti tak v osobním životě.

Našim studentům poskytujeme kvalitní vzdělání a podporu v jejich sportovní kariéře.

Díky našim dlouholetým zkušenostem se nám daří naplňovat společný cíl – úspěšně rozvíjet sportovní dovednosti a splnit všechny podmínky pro získání maturitní zkoušky.

Individuální plány pro studenty

Co je individuální plán pro sportovce (IPS)?

IPS je speciálně upravený plán studia, který umožňuje vyšší míru absencí v jednotlivých předmětech, uvolňování na sportovní tréninky, zápasy či soustředění, individuální přístup učitelů ve všech předmětech.

Základní podmínkou je však bezproblémový a aktivní přístup žáka ke studiu. O tom, že tento způsob studia je velmi žádaný a oblíbený, svědčí fakt, že Individuální studijní plán využívá 99 % sportovců, působících na naší škole.

Co je individuální vzdělávací plán (IVP)?

Jedná se o velmi speciální způsob studia pro ty, kteří sportují na profesionální úrovni a většinu času jim zabírá plnění klubových a reprezentačních povinností. V takových případech studium spočívá v dlouhodobé samostatné přípravě a individuální domluvě termínů zkoušek s vyučujícími.

I v tomto případě je základním stavebním kamenem úspěchu aktivní přístup a snaha žáka ke splnění všech požadovaných povinností a kritérií. Podmínkou udělení IVP je členství v reprezentaci a absolvování minimálně 1. ročníku studia.

Jak skloubit studium a sport?

Naši studenti a absolventi vám o tom prozradí více.

Jan Patka

Atletika

Matyáš Krebner

Florbal

Matěj Chaluš

Fotbal

Tomáš Schwamberger

Hokej

Filip Mrůzek

Golf

Sport je naší součástí

Chcete studovat a zároveň se na nadále věnovat svému oblíbenému sportu? Rádi vám poradíme, jak tyto dvě činnosti skloubit.

Informujte se o možnostech získat Individuální studijní plán.

Navštivte některý ze Dnů otevřených dveří nebo nám prostě napište prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Napište nám nebo zavolejte