Umění prodeje a obchodu

3letý obor vzdělání s výučním listem

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti v oblasti propagace zboží, tvorbu propagačních prostředků souvisejících s prodejem a reklamou a také na potřebné dovednosti nezbytné při běžném chodu prodejny.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Umění prodeje a obchodu
Kód a název vzdělávacího programu: 66-51-H/01 Prodavač
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
Způsob ukončení: výuční list

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:300,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Je vyžadováno

Charakteristika oboru

Studium klasického oboru Prodavač je rozšířeno o odborné znalosti a dovednosti v rámci návrhu a tvorby propagačních prostředků souvisejících s prodejem zboží, s aranžérskou prací na prodejně a výrobou jednoduchých propagačních prostředků pomocí grafických programů na PC (leták, cenovky, reklama, upoutávka).

Závěrečná zkouška v rámci odborných předmětů probíhá podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – zvládnutí běžných činností při propagaci zboží a práci na prodejně, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Zaměření

Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro práci v prodejnách, kde dovede kromě prodavačských prací také navrhnout a realizovat propagační materiály na PC spojné s reklamou a prodejem zboží – výloha, reklama na zboží, dekorace, plakát.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v nástavbovém studiu našeho oboru Podnikání v denní nebo dálkové formě a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Dokumenty k oboru