Přípravné kurzy na talentové zkoušky

Z talentovek neměj strach. Můžeš si to vyzkoušet nanečisto.

Mnoho studentů, kteří se hlásí na obory, pro něž je podmínkou přijetí úspěšné složení talentové zkoušky, mají často z této části přijímacího řízení neopodstatněný strach. Připravili jsme proto možnost vyzkoušet si v rámci Přípravných kurzů, zda byste u talentových zkoušek byli úspěšní.

Absolvování talentové zkoušky vyžadujeme pro všechny naše umělecké a kreativní obory – tedy pro Herní grafiku, Grafiku Médií i pro obor Fotografie v reklamní praxi. Každý obor má svoje vlastní zadání, které se může v jednotlivých případech lišit. Přesné znění požadavků na talentové zkoušky obdrží uchazeči v pozvánce na talentovou zkoušku. Nabízíme možnost seznámit se s předstihem nejenom s požadavky a kritérii pro úspěšné vykonání talentové zkoušky, ale také ověřit si, zda vlastní dovednosti mohu stačit pro přijetí na školu ART ECON.

Více podrobností k průběhu talentových zkoušek najdete na stránkách Přijímací řízení

Máte zájem vyzkoušet si talentové zkoušky nanečisto na naší škole v Praze?

Nejbližší termín Přípravného kurzu pro talentové zkoušky

Termíny kurzů budou zveřejněny

Cena kurzu: 1.500 Kč
(podrobné informace k platbě obdržíte po odeslání Registračního formuláře)

Chci se přihlásit na Talentovky na nečisto

  O talentovkách nanečisto

  V rámci přípravných kurzů se zájemci o obory Grafika médií nebo Herní grafika určitě setkají se dvěma základními požadavky – nakreslit nebo namalovat zadané téma za stejných podmínek, které jsou nastaveny pro reálnou talentovou zkoušku.

  Často se může jednat o „klasické“ výtvarné disciplíny – zátiší nebo drapérie. Může se objevit také zadání kresby nebo malby lidské postavy, budovy atd.   Kromě toho může být druhým požadavkem zadání volné tvorby zvolenou technikou, kde uchazeči získají prostor pro naprosto volnou tvorbu, která ukáže jejich kreativní potenciál.

  Uchazeči o obor Fotografie se samozřejmě setkají s podobným zadáním – fotografie zátiší nebo portrét.

  Nedílnou součástí každé talentové zkoušky je také prezentace portfolia vlastních prací. Během Přípravného kurzu mají uchazeči jedinečnou možnost konzultovat své domácí práce s pedagogy naší školy, upřesnit výběr vhodných prací, popřípadě získat zpětnou vazbu pro doplnění portfolia nebo nápravu některých nedostatků.

  Doporučujeme vyzkoušet si vše nanečisto v rámci přípravného kurzu a vyhnout se tak případným nepříjemným překvapením v průběhu „ostrého pokusu“. Možnost konzultace prací s pedagogy je také důležitým krokem pro získání jistoty pro vykonání reálné talentové zkoušky.

  Vzorové zadání talentových zkoušek

  Obor Herní grafika……

  Obor Grafika médií……

  Obor Fotografie v reklamní praxi……