Přípravné kurzy na talentové zkoušky

Z talentovek neměj strach. Můžeš si to vyzkoušet nanečisto.

I přestože talentové zkoušky mohou být pro mnoho studentů děsivé, není třeba se obávat. Naše škola ART ECON vám nabízí Přípravné kurzy, které vám pomohou předem získat potřebnou praxi a sebedůvěru. Připravte se na talentové zkoušky včas a nemusíte mít strach. 

Absolvování talentové zkoušky vyžadujeme pro všechny naše umělecké a kreativní obory – tedy pro Herní grafiku, Grafiku Médií i pro obor Fotografie v reklamní praxi. Každý obor má svoje vlastní zadání, které se může v jednotlivých případech lišit. Přesné znění požadavků na talentové zkoušky obdrží uchazeči v pozvánce na talentovou zkoušku. Nabízíme možnost seznámit se s předstihem nejenom s požadavky a kritérii pro úspěšné vykonání talentové zkoušky, ale také ověřit si, zda vlastní dovednosti mohu stačit pro přijetí na školu ART ECON.

Máte zájem vyzkoušet si talentové zkoušky nanečisto na naší škole v Praze?

Přípravné kurzy se liší podle oboru, o který máte zájem.

Nabízíme přípravné kurzy pro obory Grafiku médií a Herní grafiku nebo kurz zaměřený na studijní obor Fotografii v reklamní praxi.

O talentovkách nanečisto

V rámci přípravných kurzů se zájemci o obory Grafika médií nebo Herní grafika určitě setkají se dvěma základními požadavky – nakreslit nebo namalovat zadané téma za stejných podmínek, které jsou nastaveny pro reálnou talentovou zkoušku.

Často se může jednat o „klasické“ výtvarné disciplíny – zátiší nebo drapérie. Může se objevit také zadání kresby nebo malby lidské postavy, budovy atd.   Kromě toho může být druhým požadavkem zadání volné tvorby zvolenou technikou, kde uchazeči získají prostor pro naprosto volnou tvorbu, která ukáže jejich kreativní potenciál.

Uchazeči o obor Fotografie se samozřejmě setkají s podobným zadáním – fotografie zátiší nebo portrét.

Nedílnou součástí každé talentové zkoušky je také prezentace portfolia vlastních prací. Během Přípravného kurzu mají uchazeči jedinečnou možnost konzultovat své domácí práce s pedagogy naší školy, upřesnit výběr vhodných prací, popřípadě získat zpětnou vazbu pro doplnění portfolia nebo nápravu některých nedostatků.

Doporučujeme vyzkoušet si vše nanečisto v rámci přípravného kurzu a vyhnout se tak případným nepříjemným překvapením v průběhu „ostrého pokusu“. Možnost konzultace prací s pedagogy je také důležitým krokem pro získání jistoty pro vykonání reálné talentové zkoušky.

Přípravné kurzy pro
Fotografii v reklamní praxi

Kurzy připraví studenta na úkol, který bude součástí talentové zkoušky.
Každý kurz zahrnuje konzultaci domácích prací.

Každý kurz zahrnuje

První den: PREZENTACE A PŘEDNÁŠKA

 • Představení kurzu, harmonogram
 • Fotografické žánry (důraz na strukturu, zátiší, portrét – ukázky z praxe, významní autoři) diskuze
 • Konzultace prací, které si studenti přinesou
 • Zadání školní práce – zátiší (z předmětů denní potřeby)
 • Zadání domácí práce – 2x portrétní fotografie, 2x fotografie struktury, 2x fotografie nalezeného zátiší

Druhý den: ZHODNOCENÍ A KONZULTACE

 • Reflexe a zhodnocení školního úkolu
 • Reflexe a zhodnocení domácí práce
 • Individuální další konzultace

Cena kurzu:

Kurzovné: 2.100 Kč (2 dny)
Platí se předem na účet školy (podrobné informace k platbě obdržíte po odeslání registračního formuláře)

Termíny přípravných kurzů pro talentové zkoušky Fotografie v reklamní praxi

Kurzy jsou dvoudenní,  každé setkání bude trvat 3 hodiny.

Na kurzy se přihlásíte odesláním níže uvedeného formuláře.

Termín 1.  OBSAZEN

 • 1. lekce 6. 11. od 16:30 do 19:30
 • 2. lekce 9. 11. od 16:30 do 19:30

Termín 2.

 • 1. lekce 4. 12. od 16:30 do 19:30
 • 2. lekce 7. 12. od 16:30 do 19:30

Přípravné kurzy pro
Grafiku médií a Herní grafiku

Kurzy připraví studenta na kresebný a kreativní úkol, který bude součástí talentové zkoušky.
Každý kurz zahrnuje konzultaci domácích prací (možnost konzultovat i digitální práce).

Každý kurz zahrnuje:

 • 1. LEKCE (100 min) – Kreslení prostorového objektu v plošné zkratce.
  Zaměřeno na proporci, perspektivu, tonalitu a práci s tužkou. Lekce prohlubuje technické dovednosti kresebného projevu.
 • 2. LEKCE (100 min) – Stylizace lidské postavy – koláž.
  Lekce je zaměřena na rozvoj výtvarné kreativity.
 • 3. LEKCE (100 min) – Práce s barvou.
  Lekce rozvíjí fantazii uchazečů. Konzultace domácích prací.

Cena kurzu:

Kurzovné: 2.700 Kč (3 lekce)
Platí se předem na účet školy (podrobné informace k platbě obdržíte po odeslání registračního formuláře)

Všechny termíny přípravných kurzů pro Herní grafiku a Grafiku médií již byly obsazeny.

Máte-li zájem o kterýkoliv z přípravných kurzů, přihlaste se pomocí formuláře uvedeného níže.

 • Na uvedenou e-mailovou adresu vám potvrdíme registraci a pošleme pokyny k platbě kurzovného.
 • Zájemci budou zařazováni do kurzů podle data příchozí platby.
 • Platí se předem na účet školy.
 • Potvrzení o zařazení do kurzu obdržíte e-mailem.
 • Kapacity jednotlivých kurzů jsou omezené.

  Zákonný zástupce

  Komunikace školy probíhá s touto osobou

  Účastník kurzu