ART – Kreativní svět

„Vytvořit vlastní svět v jakémkoli umění vyžaduje odvahu“
Georgia O´Keefe

Úvod k uměleckým oborům

Umění není na naší škole pouze okrajovou záležitostí. Výuka předmětů z oblasti uměleckých oborů je nedílnou součástí našich osnov.

Věříme, že umělecké vzdělání nejen inspiruje a motivuje studenty k radosti z učení, ale také pomáhá podporovat celoživotní tvůrčí a kritické myšlení. Je také silným zdrojem propojení v rámci komunity všech studentů soukromé střední školy ART ECON Praha.

Zeptejte se mě…

Mgr. Ellen Jirmanová

Garantka výuky výtvarných předmětů

jirmanova.e@artecon.cz

Umění se na naší škole daří

Slovo zástupce pro umělecké obory

V průběhu let soustavně podporujeme nové talenty. Se studenty uměleckých oborů pořádáme řadu aktivit, exkurzí a účastníme se různých soutěží a projektů. Práce našich studentů také pravidelně vystavujeme, ať už ve škole nebo v jiných veřejných prostorách.

Zeptejte se mě…

Mgr. Ellen Jirmanová

Garantka výuky výtvarných předmětů

jirmanova.e@artecon.cz

Život v uměleckém světě AE

Nahlédněte do zákulisí…

Umělecké obory

Nabízíme rozmanité a náročné učební programy, které studentům umožní osvojit si potřebné techniky, zkoumat koncepty a zároveň získat vhled do světa kolem nás i do sebe sama.

Střední škola ART ECON aktuálně nabízí možnost studovat následující obory:

Herní grafika

Grafika médií

Fotografie v reklamní praxi

Zjistěte kompletní informace o našich studijních programech v uměleckých oborech.

Herní grafika

Jsme jedna z mála škol v celé ČR, která nabízí výuku oboru, zaměřeného na tvorbu her a mobilních aplikací.

Grafika médií

Tento obor nabízí možnost realizace zájemcům o všechny druhy grafické tvorby, od klasických tiskových materiálů, přes prezentace a reklamy až po webdesign.

Fotografie v reklamní praxi

Studium tohoto oboru provede mladé profesionály všemi fázemi a procesy fotografické tvorby.

Práce studentů

Prohlédněte nejzajímavější ukázky prací studentů v naší virtuální galerii

Výstavy maturantů

Stalo se již tradicí, že studenti závěrečných ročníků uměleckých oborů na závěr studia uspořádají velkou výstavu. Záběry vystavených děl a reportáže z minulých ročníků si můžete prohlédnout v samostatné sekci Výstavy maturantů.
Robert Vano

Spolupracujeme s odborníky

Součástí našeho života je spolupráce s řadou odborníků, setkáváme se s nimi nejen v rámci výuky, ale také na přednáškách, workshopech, praxích a konkrétních projektech zaměřených na praktické využití znalostí získaných během studia.

Adéla Anděla Bursová
Jiří Novotný
Dominika Majerová
Veronika Souralová