Přijímací řízení

Pro studijní obory s talentovou zkouškou (ART)

Vyhlášení 1.kola přijímací řízení ART

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (Fotografie v reklamní praxi, Grafika médií, Herní grafika)

Termín podání přihlášky:
do 30. 11. 2022
Termín talentové zkoušky:
10. 1. nebo 11. 1. 2023
Termín výsledků talentových zkoušek:
do 20. ledna 2023
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
6. února 2023

Kritéria přijímacího řízení

  • Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky.
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  • Úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bylo zveřejněno. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 10 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.
  • Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení  8. třídy ZŠ převedený na body.

Průběh talentové zkoušky

Fotografie v reklamní praxi
  • fotografický úkol (zadání bude zveřejněno před zahájením zkoušky).
Herní grafika
  • kompozice a kresba zátiší – uchazeč si donese kresebné potřeby (tužka nebo uhel), papíry poskytne škola.
  • komiks na zadané téma (zadání bude zveřejněno před zahájením zkoušky). Uchazeč si donese kresebné potřeby: tužka, centropen, případně fixy nebo pastelky, papíry a ostatní materiál poskytne škola.
Grafika médií
  • kompozice a kresba zátiší – uchazeč si donese kresebné potřeby (plastická guma, tužka nebo uhel), papíry poskytne škola.
  • kreativní úkol (zadání bude zveřejněno před zahájením zkoušky) uchazeč si donese nůžky, tuhé lepidlo, fixy, tužka, guma. Papíry a ostatní materiál poskytne škola.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Seznam přijatých uchazečů