O nás

ART  jako umění, které je inspirativním základem odborné výuky mnohých našich oborů.

ECON   jako ekonomika a její vybrané vyučované oblasti jako příprava pro praktické uplatnění našich absolventů na trhu práce i v životě.                     


Filmová pozvánka do školy

Studentský film Lukáše Ondráška - obor Grafika v reklamní praxi

 

ART ECON - Střední škola, s.r.o. je škola se 70letou tradicí.

Uchazečům nabízíme to, co naši školu dělá výjimečnou a nadstandardní:

  • individuální přístup a profesionalitu výuky,
  • vyučující věnující se rozvoji studentů jak v oblasti všeobecného,
    tak i v oblasti odborného vzdělávání,
  • jedinečné a specifické vzdělávací programy širokého zaměření na odborné činnosti,
  • absolventům vyhraněnou originalitu jejich získaných dovedností
    a kompetencí.

 

Dnes se na naší škole vyučují umělecké a ekonomické studijní obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou, obory středního vzdělávání s výučním listem
a nabízíme uchazečům také možnosti nástavbového studia v denní i dálkové formě.

Navázat na dobré tradice školy z minulých let je zavazující, a proto chceme dále pokračovat ve vytváření příznivého klimatu ve škole v rámci vzdělávání a udržet kvalitu vzdělávání na současné dobré úrovni. V posledních letech je naplněnost školy asi 200 žáků, které se vyučují v 15 třídách. Sídlo školy je v nově rekonstruovaných prostorách na adrese Husovo nám. 2061/91 v blízkosti vlakového a autobusového nádraží
v Prostějově.

Pracoviště v Praze se nachází na adrese Pod Balkánem 599/2, Praha 9 - Vysočany
a bude v následujícím školním roce nabízet vzdělávání v uměleckých maturitních oborech  Fotografie v reklamní praxi, Grafika v reklamní praxi a Grafika médií a tisku.