Workshop Knižní vazba

3. dubna 2024 | Akce, Aktuality, Život školy

Dlouho očekávaný workshop na knižní vazbu se konal ve středu 27. března na Střední škole Polygrafické. Začínali jsme malou exkurzí po technickém vybavení praktického úseku školy. Žáci se seznámili s principem fungování ofsetového tiskového stroje, flexibilitou knihtiskového stroje, také nahlédli do krás tradiční sazby liter. Prostřednictvím zvídavých dotazů se dozvěděli spoustu zajímavostí z oblasti tiskových technologií – krásného to a zároveň náročného řemesla.

Pak přišel na řadu samotný knihařský workshop, na kterém byly poutavou formou vysvětleny typy a rozdíly mezi jednotlivými knižními vazbami. Každý si prvně vytvořil lepenou vazbu V2 v podobě trhacího bločku. Tomu předcházela příprava papíru a oříznutí jedné hrany na strojní řezačce. Mnoho žáků mělo z tohoto stroje ze začátku patřičný respekt.

Mezitím co lepená vazba zasychala, tak jsme si nachystaly druhý úkol – sešitovou vazbu V1. Každý žák si zkusil vyrobit vlastní sešit formátu A5 z 12 listů papíru. K přehnutí papíru na půl použili tzv. slonovou kost. Na řadu poté místo lepení přišla strojní drátová sešívačka, též velmi zajímavý stroj. Po sešití opět nastoupila strojní řezačka. Finálním výstupem workshopu tedy byly dva materiály – bloček a sešit, které si žáci na památku odnesli.

Žákům se celý program velmi líbil, dozvěděli se spoustu praktických poznatků z oblasti Knihařského zpracování a to hlavně díky velmi přátelskému a profesionálnímu přístupu kolegů učitelů ze Střední školy polygrafické. Věřím, že se v budoucnu uvidíme i na dalším workshopu.