Konzultace s Moravskou galerií

Konzultace s Moravskou galerií

Se studenty jsme vyjeli do Brna na konzultaci rozpracovaných výtvarných projektů do soutěže “Máš umělecké střevo?”, abychom na ně mohli pohlížet z další perspektivy. Díky konzultaci dvou lektorů z Moravské galerie v Brně získali studenti zpětnou vazbu na...
Marketing v korporaci

Marketing v korporaci

V rámci projektu Den pro školu, naši školu navštívila odbornice z praxe z České spořitelny, Andrea Konečná. Jednalo se o přednášku, workshop, ale také diskuzi se žáky 1., 2. a 3 ročníků ekonomických oborů. Tématem přednášky byl marketing, brand, logo,...