Close

Projekt digitálně a interaktivně

logo projektu Naše škola se stala úspěšným příjemcem dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 byl realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina. Pro aktivity projektu byla z OP VK vyčleněna  částka téměř 35 mil. Kč.


Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015
Cílem projektu bylo zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce.
Tisková zpráva z projektu
billboard