Adaptační kurz – Stará Živohošť

11. října 2019 | Akce

Žáci prvních ročníků absolvovali ve dnech 9. – 11. 10. 2019 adaptační kurz ve Staré Živohošti, který pro naší školu zprostředkovala agentura Wenku. Tato akce byla uspořádána na podnět ředitele školy a výchovného poradce jako usnadnění přestupu na vyšší formu vzdělávání a především také jako podpora při slučování uměleckého a ekonomického oboru do jedné školy.

Adaptační kurz měl žákům pomoci lépe se navzájem poznat, otevřít prostor pro budoucí navazování třídních i mezitřídních vztahů, blíže se seznámit i s třídními učiteli a v neposlední řadě zažít i spoustu zábavy.

Naše akce začala v odpoledních hodinách odjezdem autobusy od naší školy. U školy na nás také čekali instruktoři, které agentura zařídila pro vedení celého AK. Každá třída měla svého vlastního instruktora. Po příjezdu byla již připravena první seznamovací aktivita. Poté si šli žáci vybalit věci na své pokoje, dostali možnost rozkukat se a na smluvený čas se zase měli sejít se svými instruktory. Ti jim na jejich oficiální první schůzce vysvětlili určitá pravidla vzájemné komunikace a dodržování režimu v průběhu kurzu. Následně už probíhaly nejrůznější aktivity, které vždy střídaly krátké pauzy na svačinu nebo polední odpočinek.

Instruktoři každý den průběžně seznamovali žáky s programem, který se mohl měnit na základě počasí (aktivity venku/uvnitř). Program byl pro všechny skupiny stejný, každá skupina však vykonávala aktivity v jiném pořadí:

  1. Týmové hry
  2. Problémové hry
  3. Nízká lana
  4. Pohybové hry
  5. Hry na uvolnění napětí

Každý z výše uvedených bloků obsahoval aktivity nejrůznějšího druhu – všechny byly něčím originální a velmi zajímavé. Žáky tyto hry naučily jednat kolektivně, naučit se vnímat individualitu každého spolužáka, který je součástí jednoho třídního života. U některých činností bylo potřeba, aby fungovali jako tým, jinde se měli ukázat vlastnosti a zájmy jednotlivců.

Poslední den byl zaměřený primárně na mezitřídní vztahy, k čemuž byly zvolené i velice vhodné hry. Jaké – to si necháme jako tajemství pro budoucí první ročníky.

Závěrem si dovolím za všechny říct, že adaptační kurz letošních prvních ročníků předčil i naše vlastní očekávání. Nálada byla po celou dobu pozitivní, žáci byli úžasní, ochotní zapojit se do každé aktivity. Tímto bych chtěla poděkovat jim, jejich třídním učitelkám, které kurz zvládly také na jedničku, a především všem z agentury Wenku za parádní organizaci a profesionální přístup. Tak zase za rok.