ARTCAMP (pro žáky ART ECON)

14. května 2021 | Akce

Akce má charakter městského táboru. Žáci se přihlásí předem, zaplatí poplatek za celou akci.  Dojíždějí na tábor každý den od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021. Vždy od 10 h do 17 h. Tábor pedagogicky a odborně zajišťují 4 učitelé (Šárka Vamberová (fotografie), Lucia Preverčíková (malba), Ondřej Polony (grafický design), Mariana Hrabiková (arteterapie a vizuální tvorba).

Obsah a výtvarné směrování akce odpovídá současným uměleckým tendencím a reflektuje moderní postupy vizuálního umění. Prohlubuje učivo střední školy a dává prostor vyniknout osobnostním a uměleckým talentům žáků. Počet žáků na jednoho pedagoga je max. 12, a to z důvodů individuálních edukačních postupů.

Jídlo a dopravu si zajistí studenti sami. V průběhu akce bude zajištěná obědová a odpočinková část dne. Základní materiál pro tvorbu zajistí ARTCAMP. Žáci si přinesou nezbytné výtvarné pomůcky (různé štětce, akrylové barvy, lepidlo, nůžky).

Podepsanou a vyplněnou přihlášku a kopii kartičky zdravotní pojišťovny je potřebné odevzdat

do 14. května 2021 e-mailem Lucii Preverčíkové na e-mailovou adresu: prevercikova.l@artecon.cz

Místo: ART ECON– Střední škola a vyšší odborná škola Praha, Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8

Cena: 3000,- Kč (Cena zahrnuje: program, pedagogický a zdravotnický dozor, základní materiál pro výtvarné aktivity)

Pedagogické a odborné zajištění: Šárka Vamberová, Lucia Preverčíková a externisté s odborným vzděláním a pedagogickou praxí: Mariana Hrabiková, Ondřej Polony

Zdravotník:  Mariana Hrabiková