Exkurze do Kutné Hory

10. října 2019 | Akce

V rámci vyučovacích hodin dějin umění jsme s žáky navštívili pozdně gotický chrám Sv. Barbory v Kutné Hoře. Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Zde jsme především kladli důraz na architektonické prvky gotiky.

A abychom nezůstali jen u starého umění, pokračovali jsme galerií Středočeského kraje GASK. Tato instituce je zaměřená svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století.