LUSTR 2019 – festival ilustrace

24. září 2019 | Akce

Žáci se zúčastnili největší přehlídky ilustrace u nás, měli tak možnost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrační tvorby na jednom místě v Praze. Na festivalu byli zastoupeni čeští, slovenští ale i zahraniční tvůrci a prezentovali svá díla formou individuálních instalací, ze kterých vystupují ilustrace do dalších rozměrů. Žáci mohli shlédnout i krátká animační videa mapující současnou ilustraci v digitální podobě.

Žáci byli na této akci již potřetí a oproti původnímu nadšení z minulých ročníků hodnotili tento ročník jako nepříliš novátorský, se spoustou opakujících se prací a konceptů z minula. Rozsah akce a výstavní prostory byly velké, atmosféra akce přívětivá k návštěvníkům, tudíž žáky přesto některé věcí zaujaly a se zájmem jsme o nich debatovali. Následnou aktivitu – písemnou reflexi z akce měli žáci splnit do další hodiny VPŘ kde jsme na akci navázali.

Akci celkově hodnotím jako přínosnou pro oborové zaměření žáků, nicméně mám podobný pohled jako žáci samotní. Na příští ročník bychom šli až po důkladném zjištění prezentací předem, pokud bude možné.