PF 2021 – soutěž pro žáky ART

5. října 2020 | Art, Život školy

Vážení žáci,

vedení školy vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh PF 2021. Nejlepší návrh vybere komise skládající se z členů vedení školy a pedagogů. Nejlepší návrh vyhraje poukaz v hodnotě 1000,- Kč na nákup výtvarných potřeb/poukaz na tisk grafiky nebo fotky.

Zadání:

 • Formát 150×100 mm nebo 210×100 mm, jednostranný;
 • Technika zpracování volná (grafika, foto, kresba/malba, koláž, gif, apod.);
 • Učitel který tvorbu loga zadává, může zadání přizpůsobit potřebám svého předmětu;
 • Odevzdání pouze v elektronickém podobě ve formátu pdf.;
 • Na PF musí být použitý nápis PF 2021 nebo PF 21 nebo Pour Féliciter 2021;
 • Na PF musí být vloženo logo školy, buď barevné logo nebo jeho černobílá varianta;
 • Obě varianty vám poskytne učitel odborných předmětů (nepoužívejte logo stažené
  z internetu, může být v horší kvalitě). Umístění loga na PF musí dodržovat pravidla
  ochranné zóny apod;
 • PF bude využito elektronicky i pro tisk;
 • Termín odevzdání do 27. 11. 2021 na mail učitele, který vám úkol zadal (doporučujeme
  práci konzultovat před odevzdáním).

Vedení školy dne 5. 10. 2020 vyhlásilo pro žáky soutěž o nejlepší návrh PF 2021. Nejlepší návrh vybírala komise skládající se z členů vedení školy a pedagogů.

Vítězem se stala nakonec žákyně třídy 2.G oboru Grafika médií Marika Malá. Patří jí tak poukaz v hodnotě 1000,- Kč na nákup výtvarných potřeb.

Gratulujeme!