Plenér – krajinářský kurz v areálu Garnataurus

19. září 2019 | Akce

Studenti druhých ročníků se zúčastnili akce “Plenér / krajinářský kurz”. Celá akce byla zaměřená na uměleckou tvorbu v přírodě, rozšíření tvůrčích schopností a prohloubení vztahu v kolektivu a propojení jednotlivých tříd.

Den první:  vyrazili jsme z Prahy, hlavního nádraží do zastávky Chřenovice. Dopoledne se studenti ubytovali, seznámili s areálem a jeho plavidly. Odpoledne se studenti zúčastnili výtvarné hry, v rámci které se měli blíže seznámit s areálem a procvičit své fotografické a kresebné schopnosti.

Den druhý: byl plný tvůrčích workshopům, které si studenti volili sami. Na výběr byly tyto workshopy: malba akvarelem, tvorba fotogramů / camera obscura, tisk monotypů, kurz přežití. Tyto aktivity byly rozdělené do dopoledního a odpoledního bloku. Po té proběhlo individuální hodnocení. Večer se studenti shlédli na film “River and tides”, který studenty připravil a namotivoval na další den, který byl věnovaný tvorbě land artu ve skupinách.

Den třetí: po snídani proběhlo zadání celodenní aktivity. A po zbytek dne měli studenti za úkol vytvořit land art v areálu a přilehlém lesíku. V odpoledních hodinách nás navštívilo vedení školy s kameramanem a aktivita studentů byla dokumentovaná pro budoucí školní spot. Po skončení práce proběhla ukázka prací a hodnocení. Večer si studenti zařídili v jídelně diskotéku a hráli se společné hry.

Poslední den byl věnovaný úklidu, balení, výtvarným aktivitám a přípravě na odjezd. Do Prahy jsme dorazili v odpoledních hodinách.

V pátek se studenti sešli s pedagogy ve škole a společně připravili výstavu, která byla složená z prací, které vznikly na plenéru. Výstava byla slavnostně zahájena, kam byla pozvána celá škola.