Pokyn ředitele školy k hodnocení žáků

10. března 2020 | Studentské info

Pokyn ředitele školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vedení školy ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o., si je vědomo nestandardního probíhání výuky v 2. pololetí školního roku 2019/2020. Hodnocení žáků bude probíhat v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. a bude vycházet z těchto podkladů:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí školního roku 2019/2020 v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy;
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky;
  • podpůrně z podkladů hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

V závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se bude dále zohledňovat:

  1. snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku;
  2. odevzdávání úkolů a výstupů;
  3. samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  4. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady.