Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu školy

16. března 2020 | Studentské info

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu školy v období přípravy na maturitní zkoušku a absolutorium do konce školního roku 2019/2020

Příchod ke škole a pohyb před školou, škola organizuje podle těchto principů:

 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • před školou dodržovat odstup 2 metry;
 • pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu;
 • rozvrhy jednotlivých skupin budou uzpůsobeny tak, aby se skupiny nepotkávaly;
 • příchod do školy v časovém rozmezí 8:45 – 8:55

Vstup do budovy školy:

 • je umožněn pouze žákům a studentům závěrečných ročníků;
 • všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky ;
 • každý žák a student bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na jejich uložení;
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci/studenti budou pohybovat;
 • kromě hlavního vchodu bude otevřen i zadní vstup na zahradu.

V budově školy:

 • přesuny skupin žáků, pohyb po chodbách a návštěvy toalet a venkovních prostor, budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt mezi skupinami;
 • při přesunech je vhodné udržovat odstup 2 metry;
 • při přestávkách bude žákům/studentům zpřístupněn pozemek školy;
 • přestávky budou organizovány tak, aby se skupiny nepotkávaly;
 • toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, desinfekčním mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky;
 • nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny v každém patře na chodbách školy
 • úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně;
 • škola má zajištěné dostatečné množství dezinfekce;
 • dezinfekční prostředky na ruce obdrží každý žák/student školy při svém prvním příchodu do školy k osobnímu použití;
 • ve třídách se větrá minimálně jednou v průběhu vyučovací hodiny po dobu min. 5 minut, což zajišťuje vyučující;
 • úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce (minimálně 1x denně);
 • dezinfekce povrchů, které se často používají (klika, spínače, světla, atd.), bude prováděna několikrát denně pracovníkem recepce.

Ve třídě školy:

 • po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce;
 • o složení skupin žáků a studentů rozhoduje ředitel školy. Maximální počet ve skupině je 15 osob;
 • připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny;
 • ve třídě není povinnost nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry;
 • lavice budou rozmístěny tak, aby byl mezi žáky/studenty odstup 2 metry;
 • škola vede evidenci o docházce žáků/studentů do školy (pomocí třídní knihy v IS);
 • vzdělávací aktivity, jejich obsah a rozsah je zcela v kompetenci ředitele školy.

Při podezření na COVID-19:

 • nikdo s příznaky na virové onemocnění nesmí vstoupit do školy;
 • při příchodu bude všem změřena teplota bezkontaktním teploměrem;
 • pokud žák/student vykáže některý z příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti 102 a v nejkratším možném čase opustí školu. Ostatní ve skupině budou umístěni do jiné třídy;
 • škola informuje spádovou hygienickou stanici.

Pravidla pro úklid:

 • před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor;
 • zvýšená frekvence dezinfekce ploch;
 • na dezinfekci se používají prostředky dle nařízení MŠMT.

Osoby s rizikovými faktory:

 • věk nad 65 let;
 • chronické onemocnění plic;
 • onemocnění srdce nebo cév;
 • porucha imunitního systému;
 • těžká obezita;
 • diabetes;
 • chronické onemocnění ledvin;
 • onemocnění jater.

Do rizikové skupiny patří zaměstnanec, který splňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů nebo pokud jeden z výše uvedených bodů splňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Zaměstnanci včetně těch v rizikové skupině i nadále plní pracovněprávní povinnosti. Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Zaměstnanec může zaměstnavateli doložit, že patří do rizikové skupiny. V návaznosti na to lze s tímto zaměstnancem dohodnout neplacené volno.
Pokud do rizikové skupiny patří žák/student, sám zváží rizikové faktory a rozhodne se o účasti na vzdělávání ve škole. Při prvním vstupu do školy žák předkládá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (prohlášení bylo všem zasláno přes IS a je možno ho stáhnout na stránkách školy).

Praha 4. 5. 2020

Mgr. Petr Procházka
ředitel školy