Setkání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem

4. května 2022 | Nezařazené

Vážení rodiče,
tímto Vás zveme na akci Setkání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem.

termín: čtvrtek 12.5. v 17:00 (místnost 107)
přednášející Mgr. Darja Kovářová (Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 10)
témata– jazyková podpora pro děti s OMJ v průběhu studia na střední škole

– legislativa (žák-cizinec, žák s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka)
– podpůrná opatření pro děti s OMJ v průběhu studia
– uzpůsobení podmínek konání MZ (maturitní zkouška pro žáka cizince a žáka s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka – §20 ŠZ, postupy vyšetření v PPP apod.)

otázky rodičů
diskuze