Ředitelské volno – říjen

13. října 2022 | Studentské info

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že se souhlasem zřizovatele vyhlašuji pro žáky z organizačních a provozních důvodů v 1. pololetí školního roku 2022/2023

ředitelské volno v tyto dny:

  • pondělí 24. října 2022
  • úterý 25. října 2022.

Na ředitelské volno navazují podzimní prázdniny ve dnech 26. a 27. října 2022.