Ředitelské volno – listopad

14. listopadu 2022 | Studentské info

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že se souhlasem zřizovatele vyhlašuji pro žáky z organizačních a provozních důvodů v 1. pololetí školního roku 2022/2023

ředitelské volno v tyto dny:

  • pátek 18. listopadu 2022