Setkání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem

16. května 2022 | Akce, Život školy

Dne 12. 5. 2022 se uskutečnilo setkání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem. Přednášejícím byla Mgr. Darja Kovářová z Pedagogicko – psychologické poradny. Hlavním tématem byla jazyková podpora pro děti s OMJ v průběhu studia na střední škole.

Dalšími dílčími tématy byly:

– legislativa (žák-cizinec, žák s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka)
– podpůrná opatření pro děti s OMJ v průběhu studia
– uzpůsobení podmínek konání MZ (maturitní zkouška pro žáka cizince a žáka s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka – §20 ŠZ, postupy vyšetření v PPP apod.)