Nabídka přednášet DVK na VOŠ pro mě byla vítanou změnou, protože mi přinesla novou zkušenost spojenou s novým typem posluchače. Spolupráce s dospělými studenty s sebou nese úplně jiné výzvy, než práce se středoškolským žákem. Také je to příležitost zrevidovat své vědomosti a neustrnout v rutině.