Školu jsem si vybírala na základě oboru, který se mi líbil, ale bohužel tento obor se neotevřel z důvodu nízkého počtu uchazečů, a proto jsem jako alternativu zvolila obor multimediální tvorba. Škola mě překvapila, díky předmětům jako je management, marketing, které si myslím, že jsou do budoucna důležité. Vzhledem k situaci je výuka online, ta je za mne dostačující.