Na VOŠ učím rád. Snažím se výuku zaměřovat tak, aby studenti mohli získané poznatky využít ve své budoucí praxi. Těší mě práce v malé skupině, kdy můžeme hodně diskutovat a řešit různé případové studie. Obohacuje mě zpětná vazba od studentů, jejich postoje a názory. Jsem rád, že jsem součástí týmu VOŠ.