DJ Kurátor aneb jak jsme se stali kurátory výstavy Krištofa Kintery “How Can I Help You?” v galerii DOX

29. června 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Výzvy a nároky kurátorské práce jsou značné a často neznámé širší veřejnosti. Nedávno jsme se v rámci naší návštěvy galerie DOX pokusili proniknout do světa kurátorství a pochopit, co to znamená být “dobrým” kurátorem. Před tímto úkolem byl úvod, kde jsme se snažili definovat roli kurátora a odhalit, co může mít společného s rolí DJe. Oba mají na starosti výběr, kombinaci a prezentaci určitého obsahu pro veřejnost, což je v podstatě esence našeho experimentu.

Poté, co jsme se pokusili definovat roli kurátora, jsme se vrhli do praktické části našeho experimentu. Každý z nás dostal k dispozici tablet a úkol zorientovat se v desítkách bílých OSB desek plných myšlenek, sloganů a “recyklátů” od Krištofa Kintery. Naším cílem bylo zvolit vhodné téma, najít odpovídající díla a ty poskládat do smysluplné kompozice. Nebylo to snadné, ale výsledky byly fascinující.

Nakonec jsme měli příležitost představit naše výsledky ostatním a zdůvodnit naši volbu. Diskutovali jsme o konceptech, které jsme zvolili, a pokoušeli se obhájit naše rozhodnutí. Jednou z nejživějších debat byla ta o Kinterovském “Umění to nezmění”. Tento experiment nám ukázal, jak složitá a zároveň inspirativní může být role kurátora v uměleckém světě.

Výsledky studentských kurátorských snah máme zdokumentované, a tak až se někdo skutečně vydá na tuto dráhu, máme k dispozici jeho prvotinu.