Gratulujeme oceněným v soutěži Mladý řemeslník roku 2023

24. listopadu 2023 | Aktuality

Je nám potěšením představit vám výsledky soutěže Mladý řemeslník roku 2023. Tato již tradiční a úspěšná soutěž je určena pro nejlepší žáky řemeslných oborů vzdělání na středních školách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Soutěž je otevřená jak žákům “učňovských” oborů, tak i odborným oborům vzdělání s maturitou. Na základě stanovených kritérií byli ze všech středních škol nominováni žáci, z nichž byli vybráni a oceněni nejlepší mladí řemeslníci roku 2023.

Gratulujeme našim oceněným studentkám

S hrdostí vám představujeme naše oceněné studentky Marie Sacherová ze 3.FG a Lucie Majznerová ze 4.FG, které se ocitly mezi 25 finalisty, mezi kterými byly i další 2 studentky ART ECONU, z oboru Aranžér v Prostějově.

Slavnostní předání ocenění se konalo 15. listopadu

Slavnostní předání ocenění Mladý řemeslník roku 2023 se uskutečnilo 15. listopadu ve Staroměstské radnici v Brožíkově sále. Záštitu nad tímto prestižním událostí převzal Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času a 1.místopředseda senátu PČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR také tradičně převzala záštitu nad touto akcí. Ocenění Mladý řemeslník roku 2023 převzalo 25 žáků a žákyň středních odborných škol a učilišť.

Ceny předali čestní hosté

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. společně s čestnými hosty oceněným řemeslníkům předali pamětní diplomy, věcné dary a květiny. Zvláštní ocenění AMSP ČR v oblasti řemesel převzal Vojtěch Piroch, který je žákem oboru Design interiéru ze Střední školy designu interiéru Kateřinky – Liberec, s.r.o. přímo z rukou předsedy představenstva Dr. Ing. Josefa Jaroše, MBA.