Naše studentka na XIX. ročníku Salonu výtvarníků

13. října 2023 | Aktuality, Art

Grabova vila v Praze 8 se znovu stala centrem umění a kreativity, když přivítala 19. ročník Salonu výtvarníků. Návštěvníci mají opět jedinečnou příležitost obdivovat a inspirovat se díly 84 talentovaných tvůrců. Z tohoto počtu se 33 umělců zúčastní Salonu výtvarníků poprvé.

Letošního ročníku se účastní i naše studentka Anastasia Fisenko ze 3. HG. Přijďte ji podpořit svojí návštěvou a napište jí vzkaz. U každého díla je umístěn malý zápisník, kam mohou návštěvníci psát vzkazy autorům.

Kdy můžete výstavu navštívit

Výstavu můžete shlédnout od 6. do 31. října v Grabově vile v Praze 8. Bude otevřena od pondělí do soboty vždy od 12:00 hodin.

Chcete se připravit na další ročník a sami se zúčastnit?

Podmínky jsou jednoduché:

  • Vyberte svá nejlepší díla: Zvolte díla, na která jste nejvíce hrdí a která byste chtěli prezentovat.
  • Registrujte se: Sledujte termíny a postupujte podle pokynů pro registraci. Můžete se registrovat online.
  • Přineste svá díla: Pokud budou vaše díla vybrána k vystavení, přineste je do Grabovy vily. Zde budou připravena a instalována pro návštěvníky.

Nezapomeňte také sledovat web Prahy 8, kde najdete aktuální informace a termíny.

www.praha8.cz/Salon-vytvarniku-10.html

Grabova vila

Grabova vila Praha 8
Grabova vila Praha 8
Mimochodem, Grabova vila, která dnes slouží jako reprezentativní budova Městskému úřadu Prahy 8, je sama o sobě je zajímavou památkou. Přečtěte si o ní více:

Reprezentační vila židovského průmyslníka Hermanna Graba z 19. století se nachází východně od usedlosti Košinka a byla postavena stavitelem a architektem Josefem Blechou, který se podílel na realizaci mnoha továrních i obytných budov v Libni. Rodina Grabů přišla do Čech z Rakouska a významně přispěla k průmyslovému rozvoji Libně. Hermann Grab zde založil továrnu na voskovaná plátna, která byla koncem 19. století největší svého druhu v Rakousko-Uhersku.

V letech 1928-1929 prošla rodinná vila významnou proměnou, která jí dodala dnešní podobu. Původně byla vila jednopatrová a poměrně malá. Během přestavby bylo přidáno druhé patro s podkrovím, a navíc byla budova rozšířena na severní straně. Tím vznikla dvoupodlažní budova s půdním prostorem, která má střechu s vikýři a stěnami, které se postupně svažují.

Zajímavým prvkem jsou terasy ve druhém patře s masivním zábradlím. Na jižní a západní straně teras zdobí sochy. Nad vchodem na severní straně se nachází velká terasa s ozdobným zábradlím, které je zdobeno balustrádou a lucernami. Na této terase stojí dvě sochy andělů, kteří nesou lucerny.

Nejbohatší výzdobu má západní průčelí, kde je přízemní terasa s tvarovaným zábradlím a balustrádou, která je ozdobena lucernami. Tato terasa má střední schodiště a rizalit, který slouží jako vstup (loggie) do hudebního salonu. Rizalit je zdoben dvěma vysokými iónskými sloupy, které nesou balkon ve druhém patře. Na atikovém zábradlí nad nimi je erbovní plastika s sochami, které představují štítonoše.

Po smrti Emanuela Graba se stal majitelem Dr. Hugo Grab, ale vila byla zatížena finančními dluhy, a proto byla pronajata a byl zde zřízen dívčí domov. Během druhé světové války byla vila zabavena gestapem a sloužila Hitlerjugend.

Po válce byla na vilu uvalena národní správa a sloužila jako útulek pro děti. V roce 1948 byl majetek rodiny Grabů zkonfiskován a vila přešla pod správu města Prahy. Od 50. let sloužila jako zdravotnická škola a od roku 2000 je využívána Úřadem městské části Praha 8. Vedle odborů úřadu slouží zdejší krásné prostory také reprezentativním účelům.