Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Naše studentka na XIX. ročníku Salonu výtvarníků

13. října 2023 | Aktuality, Art

Grabova vila v Praze 8 se znovu stala centrem umění a kreativity, když přivítala 19. ročník Salonu výtvarníků. Návštěvníci mají opět jedinečnou příležitost obdivovat a inspirovat se díly 84 talentovaných tvůrců. Z tohoto počtu se 33 umělců zúčastní Salonu výtvarníků poprvé.

Letošního ročníku se účastní i naše studentka Anastasia Fisenko ze 3. HG. Přijďte ji podpořit svojí návštěvou a napište jí vzkaz. U každého díla je umístěn malý zápisník, kam mohou návštěvníci psát vzkazy autorům.

Kdy můžete výstavu navštívit

Výstavu můžete shlédnout od 6. do 31. října v Grabově vile v Praze 8. Bude otevřena od pondělí do soboty vždy od 12:00 hodin.

Chcete se připravit na další ročník a sami se zúčastnit?

Podmínky jsou jednoduché:

  • Vyberte svá nejlepší díla: Zvolte díla, na která jste nejvíce hrdí a která byste chtěli prezentovat.
  • Registrujte se: Sledujte termíny a postupujte podle pokynů pro registraci. Můžete se registrovat online.
  • Přineste svá díla: Pokud budou vaše díla vybrána k vystavení, přineste je do Grabovy vily. Zde budou připravena a instalována pro návštěvníky.

Nezapomeňte také sledovat web Prahy 8, kde najdete aktuální informace a termíny.

www.praha8.cz/Salon-vytvarniku-10.html

Grabova vila

Grabova vila Praha 8
Grabova vila Praha 8
Mimochodem, Grabova vila, která dnes slouží jako reprezentativní budova Městskému úřadu Prahy 8, je sama o sobě je zajímavou památkou. Přečtěte si o ní více:

Reprezentační vila židovského průmyslníka Hermanna Graba z 19. století se nachází východně od usedlosti Košinka a byla postavena stavitelem a architektem Josefem Blechou, který se podílel na realizaci mnoha továrních i obytných budov v Libni. Rodina Grabů přišla do Čech z Rakouska a významně přispěla k průmyslovému rozvoji Libně. Hermann Grab zde založil továrnu na voskovaná plátna, která byla koncem 19. století největší svého druhu v Rakousko-Uhersku.

V letech 1928-1929 prošla rodinná vila významnou proměnou, která jí dodala dnešní podobu. Původně byla vila jednopatrová a poměrně malá. Během přestavby bylo přidáno druhé patro s podkrovím, a navíc byla budova rozšířena na severní straně. Tím vznikla dvoupodlažní budova s půdním prostorem, která má střechu s vikýři a stěnami, které se postupně svažují.

Zajímavým prvkem jsou terasy ve druhém patře s masivním zábradlím. Na jižní a západní straně teras zdobí sochy. Nad vchodem na severní straně se nachází velká terasa s ozdobným zábradlím, které je zdobeno balustrádou a lucernami. Na této terase stojí dvě sochy andělů, kteří nesou lucerny.

Nejbohatší výzdobu má západní průčelí, kde je přízemní terasa s tvarovaným zábradlím a balustrádou, která je ozdobena lucernami. Tato terasa má střední schodiště a rizalit, který slouží jako vstup (loggie) do hudebního salonu. Rizalit je zdoben dvěma vysokými iónskými sloupy, které nesou balkon ve druhém patře. Na atikovém zábradlí nad nimi je erbovní plastika s sochami, které představují štítonoše.

Po smrti Emanuela Graba se stal majitelem Dr. Hugo Grab, ale vila byla zatížena finančními dluhy, a proto byla pronajata a byl zde zřízen dívčí domov. Během druhé světové války byla vila zabavena gestapem a sloužila Hitlerjugend.

Po válce byla na vilu uvalena národní správa a sloužila jako útulek pro děti. V roce 1948 byl majetek rodiny Grabů zkonfiskován a vila přešla pod správu města Prahy. Od 50. let sloužila jako zdravotnická škola a od roku 2000 je využívána Úřadem městské části Praha 8. Vedle odborů úřadu slouží zdejší krásné prostory také reprezentativním účelům.